Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 401)(indskriftid: 401)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Klemensker-sten 9

Alternativ titel: Klemensker-stenen IV

Fundomstændigheder:
Fundet i murresterne efter en nedbrændt præstegård.

Opbevaringssted: Brudstykkerne er indmuret udvendigt i det nordre kirkegårdsmur ved Klemenskirke, hvor også Klemensker-sten 7 og 8 (Bh 9 og Bh 7) er indmuret (jf. foto i Vognsen 1992:20).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runestenen er tilhugget som kvadersten og anvendt som bygningselementer i præstegård.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 513420

Sb-nr.: 284

Datering: 1025-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Det typologiske dateringsgrundlag er begrænset; der ser dog ud til at være brugt typologisk betragtet ældre gennemstregede/dobbeltsidige runeformer. Forudsættes samtidighed med Klemensker-sten 1 (Bh 1) på basis af formodet konturordning i rammebånd, kan dateringen anses for sikker.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Klemensker (Sogn). Nr.: 060104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1888

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 64 cm

Bredde: 24,5 cm

Tykkelse: 30 cm

Tilstand: Kun det ene stenstykke bærer skrift.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 21. København

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 8

Dansk oversættelse:
... og ...

English translation:
... and ...

Transskription:
... ok ...

Translitteration:
...str : auk : ...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Runestenen kan være samtidig med Klemensker-sten 1 (Bh 1) og har med overvejende sandsynlighed haft en indskrift på olddansk.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,7-8,8 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften har været indfattet i et rammebånd med både indre og ydre rammestreg og har sandsynligvis været konturordnet som Klemensker-sten 1 (Bh 1).

Indskriftplacering:
På det bevarede stykke med skrift ses rammebånd på to af stenens sider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 407

DRM-nr.: V, 27