Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 103)(indskriftid: 103)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Kolind-sten

Fundomstændigheder:
Da stenen blev opdaget, lå den som tærskelsten til døren mellem våbenhuset og kirken i Kolind. Den blev kort efter udtaget.

Opbevaringssted: Våbenhuset.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 2117119

Sb-nr.: 8

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Dobbeltkryds som skilletegn og ornamentik tyder på en forholdsvis sen datering.

Fundsted: Randers (Amt), Djurs Sønder (Herred), Kolind (Sogn). Nr.: 140208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1868

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 198 cm

Bredde: 125 cm

Tykkelse: 40 cm

Oprindelige mål: Tykkelsen er et ca.-mål.

Tilstand: Det øvre højre hjørne af stenen er afslået. Indskriften er ikke beskadiget, men noget af ornamentikken er gået tabt.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 42

Dansk oversættelse:
Toste rejste denne sten efter Tue, sin bror, Asveds smed, som døde østpå.

English translation:
Tosti raised this stone in memory of Tófi, his brother, Ásviðr's smith, who died in the east.

Transskription:
Tōsti rēsþi stēn þannsi æft Tōfa, es varð dǿðr ǿstr, brōður sinn, smiðr ĀsviðaR.

Translitteration:
tusti : risþi : stin | þąnsi : ift : tufa : is | uarþ (:) tuþr : ustr : burþu|r : sin : smiþr : ąsuiþaR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Over indskriften ses rester af et dobbelt spiralornament.

Oversættelses- og sagkommentar:
DR oversætter med "omramning": Toste, Asveds 'smed', rejste denne sten efter sin broder Tue, som fandt døden (på togt) østpå. Af syntaktiske og saglige grunde forekommer det mere oplagt at opfatte "Asveds smed" som en fri apposition til Tue.

Tolkningskommentar:
Det har været diskuteret, om smiðr ÁsviðaR lægger sig til stenrejseren (s.k. omramning, se DR spalte 873-4) eller den afdøde, hvor man så normalt ville have ventet akkusativ, smið. Frie appositioner i nominativ forekommer dog (jf. Karl Martin Nielsen 1945).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 16,5-33,5 cm

Skilletegnstype(r): To krydser, To punkter.

Skriftordning: Bustrofedon begyndende i nedre venstre hjørne.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 108