Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 190)(indskriftid: 190)

Stamdata:

Titel: Kragehul-horn†

Fundomstændigheder:
Tørvegravning.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Amulet.

Genstandstypekommentar: Genstanden er tabt og aldrig aftegnet, men en beskrivelse fra 1761 er overleveret: "Hr. Wikmand i Flemløse fandt for omtrent 9-10 år siden (...) omtrent en favn dybt, et lille horn, som syntes at være gjort af hjortetak, omtrent et kvarter langt(= 15 cm) og en tomme bred (ca. 2,5 cm), spids i den ene ende med udseende omtrent som et skohorn og en skarp ryg midtpå (...)" (citeret efter DR i tilpasset sprogform). Man har ikke kunnet bestemme materialet med sikkerhed. I 2002 blev et meget lignende fragment af tak fundet på Bornholm (Sorte Muld).

Anvendelse: Det er usikkert, hvad anvendelsen har været, men det er sandsynligt, at genstanden var en *amulet eller måske en offergave, jf. Lindholmen-amulet (DR 261)og Sorte Muld-fragmentet

Ejerinstitution: Ikke valgt

Sb-nr.: 2

Datering: 400-500

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Kragehulfundene blev tidligere arkæologisk dateret til perioden 350-550 e.v.t., men fund fra Nydam Mose har siden præciseret dateringen til 400-tallet.

Fundsted: Odense (Amt), Båg (Herred), Flemløse (Sogn). Nr.: 080205

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1761, før

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Tak.

Dimensioner: 15 cm

Bredde: 2,5 cm

Oprindelige mål: "omtrent et kvarter langt(= 15 cm) og en tomme bred (ca. 2,5 cm)", jf. Gestandstype, kommentar.


Stikord:


Amulet

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 4

Dansk oversættelse:
Indskriften ikke gengivet.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
[...]

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Beskrivelsen lyder blandt andet (i tilpasset sprogform) "på begge sider af ryggen stod to rader fine runebogstaver og adskillige hieroglyfiske karakterer". Ornamentikken bestod endvidere af adskillige "figurer" og "der syntes at være to øjne udgravet nede ved spidsen og derudover en krone eller hjelm".

Læsningskommentar:
Der eksisterer ingen gengivelse af runerne. Dateringen af fundkomplekset og ligheden med Lindholmen-amuletten (Sk 69) og Sorte Muld (Bh 46) sandsynliggør, at runetypologien og sprogtypen var urnordisk.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Usikkert skilletegn.

Indskriftplacering:
På to sider af genstanden.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 194 †