Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 191)(indskriftid: 191)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Kragehul-knivskaft

Fundomstændigheder:
Stykket er taget op af Kragehul Mose under en arkæologisk udgravning ledet af Conrad Engelhardt.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Knivskaft.

Genstandstypekommentar: Knivskaftet har været udskåret i rektangulære felter.

Anvendelse: Genstanden har sandsynligvis udgjort enden af et knivskaft.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 22594

Sb-nr.: 2

Datering: 400-500

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Kragehulfundene blev tidligere arkæologisk dateret til perioden 350-550 e.v.t., men fund fra Nydam Mose har siden præciseret dateringen til 400-tallet.

Fundsted: Odense (Amt), Båg (Herred), Flemløse (Sogn). Nr.: 080205

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1865

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 2,4 cm

Bredde: 1,5 cm


Litteraturhenvisning(er):


Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn . Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person

Knudsen et al. 1936-1964 Knudsen, Gunnar, Marius Kristensen og Rikard Hornby. (1936-1940): Danmarks gamle Personnavne. Fornavne 1-2 1 Fornavne p. 112/122. Gads Forlag, København


Stikord:


Dyreornamentik

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 6

Dansk oversættelse:
... bera/Bera ...

English translation:
... bera/Bera ...

Transskription:
... bera/Bera ...

Translitteration:
Side A ...uma : bera Side B ...aau...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Genstanden bærer rester af *dyreornamenter.

Oversættelses- og sagkommentar:
Endelsen -bera kan opfattes som et mandsnavn eller et navneelement beslægtet med ordet ’bjørn’ (Peterson 2004: 6). Sammenlign også gammeldansk Beri og Biari (DgP 1: 112,122).

Tolkningskommentar:
Skilletegnet kan evt. betyde, at den efterfølgende sekvens udgør et selvstændigt ord, men der kan ligeså godt være tale om endelsen af et længere ord.

Særlige tegn: Runernes hovedstave består af to parallelle streger. Bistavene er ridset med en eller to parallelle streger.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,4-0,5 cm

Skilletegnstype(r): Kort vertikal streg.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
På over og undersiden.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 195

KJ nr.: 28