Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 193)(indskriftid: 193)

Stamdata:

Titel: Kragehul-træskive†

Fundomstændigheder:
Iflg. Abildgaards fundet sammen med Kragehul-horn (Fyn 4).

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: ubestemt funktion.

Genstandstypekommentar: Genstanden er iflg. Abildgaards dagbog en "tÿnd flad Spon 2 Tommer breed og et Qvarter lang, af Rør eller Aske Træ..." Iflg. Stephens måske et trælåg.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Sb-nr.: 2

Datering: 400-500

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Det er sandsynligt, at genstanden har samme datering som de andre genstande med runer fundet i Kragehul.

Fundsted: Odense (Amt), Båg (Herred), Flemløse (Sogn). Nr.: 080205

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1761

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 5†

Dansk oversættelse:
Indskriften ikke gengivet.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
[...]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
En mulig lighed og sammenhæng med romerske vokstavler har været foreslået (Ekholm 1959:112-114).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket, Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Usikkert skilletegn.

Indskriftplacering:
Iflg. Abildgaard "2 Rader store Rune Bogstaver og andre Figurer paa, og endnu er der paa den ene columne en liden Rad af smaa Runer over den store subtil udskaarne."

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 197 †