Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 173)(indskriftid: 173)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Kullerup-røgelseskar

Fundomstændigheder:
Karret blev i 1902 overdraget Nationalmuseet fra Kullerup Kirke, hvor det hidtil havde befundet sig.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Karrets låg er kuppelformet og ender i en lille lanterne med en stor øsken. En stor del af låget er brudt af. Karret har tre sæt øskener. Flere øskener ser ud til at være fornyede og en mangler. Ophænget er delvist bevaret, og karrets fod er bevaret.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvori man opbevarede gløder til tænding af alterlys (Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 5097

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk er karret af romansk type. Sprog- og runetypologi peger på en datering til 1200-tallet.

Fundsted: Svendborg (Amt), Vindinge (Herred), Kullerup (Sogn). Nr.: 090609

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1902

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 16,5 cm

Oprindelige mål: Højde inklusiv fod og ring 34 cm. Diameter: 12 cm.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 49

Dansk oversættelse:
Jesus Krist.

English translation:
Jesus Christ.

Transskription:
Iesus Kr[is]t.

Translitteration:
: gesus krt

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Karret er ornamenteret med røghuller og stregmønstre. Langs skålens rand løber et sildebensstregmønster. Under dette følger et bueornament, hvori runerne befinder sig. Nederst ses et rankemønster.

Oversættelses- og sagkommentar:
Som det eneste af tolv kar med runer har dette ingen mestersignatur/formel, men blot en påkaldelse af Jesus. Lighedspunkter med de øvrige kar bestemmer dog sikkert dette kar som tilhørende Jakob Røds produktion.

Tolkningskommentar:
Med henvisning til indskriften på Hesselager-røgelseskar kan "krt" rimeligvis anses for at være en forkortet form af krist.

Særlige tegn: Stungen rune med streg på hovedstav: i (e), med prik: k (g).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Skilletegnstype(r): Et kors.

Skriftordning: Ensrettet linje.

Indskriftplacering:
Underskålen. I bueornament.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 177