Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 24)(indskriftid: 24)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Læborg-sten

Fundomstændigheder:
Iflg. Worm lå runestenen på en mark nord for Læborg kirke. Danmarks Runeindskrifter nævner, at den sandsynligvis har været rejst ved den gamle hærvej.

Opbevaringssted: Kirkegården ved Læborg kirke.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 3407:14

Sb-nr.: 28

Datering: 900-1000

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Læborg- (Horne- og Bække-indskrifterne) og deres datering har været sat i forbindelse med Jelling-monumenterne (se diskussionen i Øeby Nielsen et al 2005). Den "Thyra", der nævnes, KAN være identisk med Gorms dronning. "Drotning" kan imidlertid også oversættes med "frue", og Thyra var et ret almindeligt navn i vikingetiden. Det er således muligt, at Tue har sat stenen over sin frue. Birgit Sawyers tolkning (Sawyer 2000), at Ravnunge-Tue var Dronning Thyras anden mand, og at hun således overlevede Gorm, er helt usandsynlig. Betydningen af thorshamrene er omstridt, og der er ingen karakteristiske runeformer, som kan lægges til grund for en snævrere datering.

Fundsted: Ribe (Amt), Malt (Herred), Læborg (Sogn). Nr.: 190306

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Har været kendt siden 1600-tallet

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: 236 cm

Bredde: 64 cm

Tykkelse: 76 cm

Tilstand: Runestenen har været forsøgt kløvet, og runerne er beskadiget i toppen af stenen. Et brudstykke (genfundet i 1888) er sat ind øverst i B-linjen.


Litteraturhenvisning(er):


Sawyer, Birgit 2000 (2000): The Viking-age rune-stones: custom and commemoration in early medieval Scandinavia . Oxford University Press, Oxford


Stikord:


Thorshammer
Dronning

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 37

Dansk oversættelse:
Ravnunge-Tue huggede disse runer efter Thyra, sin *dronning.

English translation:
Hrafnunga-Tōfi cut these runes in memory of Þyrvé, his lady.

Transskription:
Hrafnunga-Tōfi hiō rūnaR þāsi æft Þōrvī, drōttning sīna.

Translitteration:
Side A rhafnukatufi : hiau : runaR : þasi aft Side B þurui : trutnik : sina

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Der findes en *thorshammer over linjen på A-siden og en under indskriften på B-siden.

Oversættelses- og sagkommentar:
Ordet "dronning" kan også betyde "frue". Det er stærkt omstridt, om Thyra er identisk med kong Gorms kone, men vel muligt (jf. fx Lerche Nielsen 2005:7-22; Stoklund 2005:37-48 med henvisninger).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 19,5-22 cm

Skilletegnstype(r): To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Indskriften på A-siden begynder forneden, *bustrofedon i forhold til B-sidens indskrift.

Indskriftplacering:
I to linjer tæt ved hinanden, men på hver sin side af stenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 26

DRM-nr.: II, 6