Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 361)(indskriftid: 361)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lösen-sten 2 †

Fundomstændigheder:
Runesten lå på fundtidspunktet i gulvet foran alteret i Lösen kyrka. Træsnittet i Worms Monumenta, der viser stenens konturer, er således fri fantasi.

Opbevaringssted: Runestenen er ikke blevet set, siden den blev undersøgt i 1746 af A.J. Kling, som beskrev stenen i en publikation fra samme år (med en bearbejdet version af Worms stik). Sjöborg anfører samme placering i 1793, men i 1846 eftersøges stenen forgæves af Worsaae.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Runestenen var ifølge Jon Skonvig en "blaa steen".

Anvendelse: Runesten, var på fundtidspunktet genanvendt i gulvet foran alteret i Lösen kyrka. Indskriften oplyser, at det oprindelige monument bestod af flere runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1050-1100

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Dateringen baseres på den formodede svenske påvirkning i ornamentik og ordvalg ("arfi"=søn)

Fundsted: Blekinge län (Amt), Östra (Herred), Lösen (Sogn). Nr.: SV3405

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
ca. 1627

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 125 cm

Bredde: 62,5 cm

Oprindelige mål: Skonvig angiver højden som 2 alen og bredden som 1 alen. Målene er ca.-mål

Indskrift(er):

DK nr.: Bl 9

Dansk oversættelse:
Toka (kvindenavn) lod disse stene rejse ... [efter] Gunne den gode, Gyrds søn.

English translation:
Tóki had the stones raised ... Gunni the good, Gyrðr's heir.

Transskription:
Tōka lēt rēsa stēna ... ... Gunna þann Gōða, GyrðaR arfa.

Translitteration:
[tuka : l(e)t : ri(s)a (:) st(e)ina (:) þ... kuna : þan : goþa : gurþaR : arfa]

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Skonvigs tegning viser et primitivt opfattet runedyrsornamentik med klare mellemsvenske paralleller (jævnfør også Simris 1 og 2). Det lille kors for oven er hvad angår størrelsen usædanligt.

Oversættelses- og sagkommentar:
Oversættelsen af "arfi" som "søn" følger brugen af dette ord i Mellemsverige. Sammen med ornamentikken synes det rimeligt at antage mellemsvensk påvirkning, ligesom de østskånske Simris-sten.

Læsningskommentar:
Vikingetidige normalruner, der muligvis har været vanskelige at se (på grund af slid?), bedømt ud fra variationerne i de bevarede læsninger (se Moltke 1958: 102 f.)

Særlige tegn: Ansur-runen, der iflg. de bevarede tegninger har haft gennemstreget form, anvendes for /o/.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften følger kanten efter det, Danmarks Runindskrifter benævner "Slangeordning"

Indskriftplacering:
Runeslangen løber langs kanten af runestenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 365†