Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 80)(indskriftid: 80)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Langå-sten 2†

Fundomstændigheder:
Skonvig fandt stenen på marken ved Gudenåen, som man må regne med er dens oprindelige placering.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Langå (Sogn). Nr.: 130707

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1652

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 400 cm

Bredde: 125 cm

Oprindelige mål: *Skonvig angiver størrelsen til 6,5 alen i højden og 2 alen i bredden.

Tilstand: Stenen havde allerede på Skonvigs tid kløvemærker.


Litteraturhenvisning(er):


Clemmensen, Benita & Westergaard Nielsen, Mette (2015): Ingeniør Müllers runesten - og andre runesten i Langå Museum Østjylland Årbog 2015 p. 16-29.


Stikord:


Skonvig, J.
Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 15

Dansk oversættelse:
Hvatr(?) rejste denne sten til minde om... sin fader og til minde om Jærpulv, sin broder. Thora(?) h[uggede]...

English translation:
Hvatr(?) raised this stone in memory of ... his father and in memory of Jarpulfr, his brother. Þóra(?) cut.

Transskription:
Hvatr(?) rēsþi stēn þannsi æft ... faður sinn ok æft Iarpulf, brōður sinn. Þōra(?) h[iō].

Translitteration:
[huakr : rasþi : st(a)n : þansi ift | ... faþur : sint : auk : a=uft : iarb|ukf : bruþur : sint : þura : h...]

Ornamenteret: Nej.

Tolkningskommentar:
Sidste personnavn i Skonvigs tegning er tydeligt "þura", hvilket - hvis ellers rekonstruktionen er korrekt - giver en kvindelig runerister. Dette diskuteres ikke i DR, der blot "normaliserer" til hankønsformen þuri.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Ifølge Skonvigs tegning skal stenen læses *bustrofedon begyndende i stenens nederste højre hjørne.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 85 †