Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 81)(indskriftid: 81)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Langå-sten 3

Alternativ titel: Langå-stenen IV

Fundomstændigheder:
I oktober 1861 skulle en del sten bruges til brobygning ved Langå. Ved denne lejlighed fandtes en stor velegnet sten i kæret syd for byen. (Indkredsningen af fundstedet er nærmere drøftet af Clemmensen & Westergaard Nielsen 2015). Skønt stenhuggeren så runerne, kløvede han dog stenen af frygt for, at den ellers skulle blive taget fra ham. Den store, flade afskalning på stenens højre halvdel skyldes måske også stenhuggeren, der har villet være sikker på at beholde stenen.

Opbevaringssted: Ved Langå kirke, hvor stenen efter konservering er genrest i 2015 (Clemmensen & Westergaard Nielsen 2015).

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 2112:33

Sb-nr.: 23

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Langå (Sogn). Nr.: 130707

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1861

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 158 cm

Bredde: 112 cm

Tykkelse: 40 cm

Oprindelige mål: Tykkelsen er et ca.-mål.

Tilstand: Stenen har været kløvet i to dele, og den højre side af stenen er næsten fuldstændig afskallet.


Litteraturhenvisning(er):


Clemmensen, Benita & Westergaard Nielsen, Mette (2015): Ingeniør Müllers runesten - og andre runesten i Langå Museum Østjylland Årbog 2015 p. 16-29.


Stikord:


Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 16

Dansk oversættelse:
X [rejste denne] sten [efter Y] sin broder, en meget god thegn.

English translation:
... stone ... his brother, a very good þegn.

Transskription:
. ... stēn ... ... brōður sinn, harða gōðan þegæn/þegn.

Translitteration:
...-R ... | stin ... | : -...- (b)(r)(u)(þ)(u)(r) : (s)|in : hrþa : kuþan : | : þigin

Ornamenteret: Nej.

Tolkningskommentar:
Ordet þegn er ristet med en indskudsvokal þegæn, hvilket sprogtypologisk må karakteriseres som et yngre træk.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14,5-17,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften læses fra venstre til højre i *bustrofedon.

Indskriftplacering:
Indskriften står på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 86

DRM-nr.: II, 54