Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 83)(indskriftid: 83)

Stamdata:

Titel: Langå-sten 5†

Fundomstændigheder:
Fragmentet af runestenen blev fundet ved nedrivningen af Langå kirke i 1868 sammen med Langå 4 og 6.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirke.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 900-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Langå (Sogn). Nr.: 130707

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1868

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 36 cm

Oprindelige mål: *Wimmer beskriver stenen som 1'1

Tilstand: Fragment.


Litteraturhenvisning(er):


Clemmensen, Benita & Westergaard Nielsen, Mette (2015): Ingeniør Müllers runesten - og andre runesten i Langå Museum Østjylland Årbog 2015 p. 16-29.


Stikord:


Wimmer, L.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 18

Dansk oversættelse:
Indskriften er for fragmentarisk til at kunne tolkes.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
[...uþ : ...]

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: Ca. 7 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Højrevendte runer.

Indskriftplacering:
ukendt

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 88 †

DRM-nr.: II, 29-31