Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 100)(indskriftid: 100)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Laurbjerg-sten

Fundomstændigheder:
Stenen er afskrevet omkring 1690 af Peder Syv efter "et gl. Msc.", den stod da på Laurbjerg Kirkegård.

Opbevaringssted: Laurbjerg kirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Stenen har skåltegn fra tidligere brug og er genbrugt som runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkegårdsdige.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 800-900

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Galten (Herred), Laurbjerg (Sogn). Nr.: 140305

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1690

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 121 cm

Bredde: 54 cm

Tykkelse: 18 cm

Oprindelige mål: Tykkelsen er et ca.-mål.

Tilstand: Stenen er knækket i nyere tid og siden samlet med cement.


Stikord:


Dobbeltlæsning
Genitivsformel

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 44

Dansk oversættelse:
Bolnøds(?) sande(?) sten(?). Ville(?).

English translation:
Bólnautrs(?) true(?) stone(?). Villi(?).

Transskription:
Bolnau[t]s(?) sanstæinn(?). Villi(?).

Translitteration:
Side A bulnausanstai(n) Side B uili

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Den usædvanlige indskrift og de ensidige runeformer har gjort, at stenen i DR regnes for oldsvensk. Dette anses i dag for forældet (Lerche Nielsen 2001), idet disse træk snarere afspejler den større variationsmulighed, der har eksisteret, før runestensgenren blev fast etableret. Indskrifttypen, den såkaldte *genitivsformel peger ligeledes mod en tidlig datering (DR spalte 830). Bolnautr er forklaret som et oprindeligt tilnavn "den der har del i bolet (jordejendommen)" (Peterson 2007: 46).

Læsningskommentar:
Det første -s i indskriften *dobbeltlæses. I transkriptionen er det både sidste rune i første ord og første rune i næste.

Tolkningskommentar:
Indskriftens personnavne er - hvis de er korrekt tolkede - unikke, ligesom det sammensatte ord 'sanstai(n)'.

Runetypologi:
Tidlig vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 13-14 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Nedefra og op på både smal- og bredsiden.

Indskriftplacering:
Hovedsageligt på stenens smalside men med en tilføjelse på bredsiden.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 105

DRM-nr.: I, Kap 10, 2