Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 74)(indskriftid: 74)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lee-sten†

Alternativ titel: Le-sten†

Fundomstændigheder:
Stenen er først omtalt af Skonvig, hvor den lå "strax neden kircke bakken".

Opbevaringssted: Gået tabt ved Københavns brand 1728.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1100

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Lee (Sogn). Nr.: 130708

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1629

Arkæologisk periode: Vikingetid el. ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: Ifølge Skonvig 2,5 alen høj (ca. 200 cm) og 1 alen og 1 kvarter bred (ca. 85 cm).

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 20

Dansk oversættelse:
...dor ... rejste stenen efter {þofta} ...

English translation:
... (they) raised the stone in memory of {þofta} ...

Transskription:
... ræisþu stæin æft {þofta} ...

Translitteration:
[...tur ... r(a)sþu staan aft þofta ... | ...R-l]

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Ifølge Skonvigs tegning er øverste del af stenen ornamenteret. Der er måske tale om et liljeornament? og et kors.

Læsningskommentar:
Stenen var i følge tegneren Jon Skonvig i meget dårlig stand med et stort parti afflaget. Læsningen af indskriften må derfor tages med ret store forbehold.

Tolkningskommentar:
Forud for "r(a)sþu"/ræisþu ventes to eller flere personnavne på stenrejserne. Skonvigs ...tur kunne være slutningen af et sådant navn, men det harmonerer dårligt med kendt navnestof.

Særlige tegn: AnsuR-runen er tegnet af Skonvig med venstrevendte bistave, hvilket almindeligvis indikerer, at indskriften er middelalderlig snarere end fra vikingetiden, og ansuR-runen er derfor translittereret o.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Skriftordning: Konturordning med start i nedre venstre side og sidst en tilføjelse midt på stenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 79 †