Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 751)(indskriftid: 751)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Lem-sten

Fundomstændigheder:
Indberettet 1957, opdaget et par år før af graver Axel Schou i det sydlige gærde til kirkegårdstrappen ned mod skolen, hvor runerne vendte ud mod trappen.

Opbevaringssted: Kirkens våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Støvring (Herred), Lem (Sogn). Nr.: 140906

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1955

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 106 cm

Bredde: 54 cm

Tykkelse: 20-23 cm

Tilstand: Toppen, bunden og bagsiden af stenen er slået af. Forsiden er meget ujævn. 50 år før runerne blev opdaget blev der anlagt en trappe ved kirkegårdsgærdet. Stenhuggeren har dengang med sin knushammer ødelagt størsteparten af de runer, som ikke var dækket af trappen.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 58

Dansk oversættelse:
[?Th... ?rejste] denne sten efter sin bror Urik/Vrik

English translation:
[?Th... ?erected] this stone [in memory of] Auðríkr, his brother.

Transskription:
... s[t]en þannsi [æftiR] Aurik broþur sinn.

Translitteration:
(þ)(u)... s-(i)(n) (þ)(ą)si ...-- : urik : buþur : sin :

Ornamenteret: Nej.

Tolkningskommentar:
Næstsidste ord "buþuR" er en fejlristning for "bruþuR", "bror". I forbindelse med tolkningen af den dødes navn nævner Moltke (1985) sognenavnet Vrigsted (

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10-12 cm

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Skriftordning: Konturorden begyndende i stenens nederste venstre hjørne.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;531