Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 318)(indskriftid: 318)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lilla Harrie-sten†

Fundomstændigheder:
Stenen stod, da Wessman aftegnede den, ved Lilla Harrie gård nr. 1 i en grøft mellem Lilla Harrie og Virke. Stenen er vistnok gravet ned i 1830erne da den stod i vejen for pløjning.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 800-1020

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Det diskuteres hvorvidt stenen tilhører den tidlige eller sene del af vikingetiden.

Fundsted: Skåne län (Amt), Harjagers (Herred), Lilla Harrie (Sogn). Nr.: SV0706

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1740

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: Ifølge Wessmans opgivelser 4 alen (ca. 2.5 m)

Tilstand: Stenen er gået tabt og kun Wessmans tegning bevaret.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 22

Dansk oversættelse:
Efter Unnarr skal (denne/stenen) stå ... eller: ... efter Gunnar. Altid skal stenen stå ...

English translation:
In memory of Unnarr shall stand this/(this) stone ... or: ... in memory of Gunnarr. Ever shall stand (this) stone ...

Transskription:
Æft Unnar skal standa s[a]/s[tæinn] ... eller: ... æft Gunnar. Ǽ skal standa st[æinn] ...

Translitteration:
[aft : un(ą)r : skal : stant(A) s- ...]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
De to læsningsforslag munder enten ud i en arkaisk indskriftformel, som genfindes på Flemløse-stenen 1, DK Fyn 2, "Aft N.N. skal standa stæinn...", eller giver slutningen af en normal vikingetidig rejserformel fulgt af en poetisk slutning: "É skal standa stén...", der giver mindelser om Hällestad-sten 2, DK Sk 81, samt munder om den (senvikingetidige) formel på Sandby 3, DK Sj 93, og Tillitse, DK Syd 11.

Læsningskommentar:
Wessmans tegning fra 1740 efterlader en del usikkerhed m.h.t. translitterationen. Den her valgte følger Danmarks Runeindskrifter samt Erik Moltke 1976/1985. Lis Jacobsen fortrækker i DR (spalte 370 anm. 1) at restituere indskriften "... aft (k)unąr i skal stanta s(t)..." (jf. også Enoksen 1999: 87). Indskriften er dog under alle omstændigheder ufuldstændig.

Tolkningskommentar:
Følges Lis Jacobsens restitueringsforsøg kan der læses: "... æft Gunnar. É skal standa (?)st[én] ..."

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Ikke defineret.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 323 †