Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 606)(indskriftid: 606)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lindkær-brakteat

Alternativ titel: Laurbjerg-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund gjort af en markarbejder. Indleveret til Nationalmuseet 1957.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: Dnf. 2/57

Sb-nr.: 53

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Randers (Amt), Galten (Herred), Laurbjerg (Sogn). Nr.: 140305

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1957

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 24ff.. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Imer, Lisbeth M. 2014 Madsen, Per K.; I. Wass (2015): Jernalderens runeindskrifter i Norden - Katalog Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2014 p. 169. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 194. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy IK 110

Dansk oversættelse:
fuþarkgwhnijpïzstbemlñdo

English translation:
fuþarkgwhnijpïzstbemlñdo

Transskription:
fuþarkgwhn[ijpïzstbemlñdo]

Translitteration:
fuþarkgwhnelat-(t)suao-(u)

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et diadembærende hoved med en tynd, løftet venstre arm over et firbenet dyr med horn, udstrakt tunge og et stort strittende øre. Over og under det hornede dyrehoved ses, hvad IK opfatter som to slange-lignende dyr. Motivet er omsluttet af et randbånd præget med en fuþark-række, som i hver ende munder ud i et fuglehoved med krum næb. Indskriften, dens placering og flere motivmæssige detaljer har nære ligheder med Over Hornbæk 3, IK140. Det omsluttende randbånd med fuglehoved-ender genfinder vi i øvrigt på de to stempel-identiske A-brakteater Over Hornbæk 2, IK312,1, og Vendsyssel, IK312,2, (Hauck et al. 1985:Bd.1:194).

Oversættelses- og sagkommentar:
Lindkær-brakteatens indskrift tolkes sammen med den nært beslægtede Over Hornbæk 3, IK140, som forvanskede futharkindskrifter (Moltke 1985 s. 26). En vidtløftig tolkning af Ottar Grønvik (1999) må afvises som helt usandsynlig. Den i 2012 fundne brakteat fra Stavnsager, IK647, slutter sig nært til de foregående. De tre indskrifter er det nærmeste, vi på dansk område kommer en 24-tegns ældre runerække. Til gruppen hører måske også indskrifterne på to stempelidentiske brakteater Over Hornbæk 2, IK312,1 og Vendsyssel, IK312,2, der motivmæssigt adskiller sig fra førstnævnte gruppe.

Læsningskommentar:
Translitterationen er gengivet efter Imer 2014: 169. Indskriften tolkes som en forvansket futharkindskrift med adskillige misforståede, runelignende tegn, som det ofte er tilfældet på brakteaterne.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i et randbånd, som omslutter selve motivet.

Autenticitet: Ægte.

KJ nr.: 4