Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 358)(indskriftid: 358)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Listerby-pulpitur†

Alternativ titel: Listerby-tralleværk

Fundomstændigheder:
Registreret i forbindelse med Ole Worms inventering af danske runeindskrifter.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Pulpitur.

Genstandstypekommentar: Det fremgår ikke klart, hvilket materiale, der er tale om. Den eneste primære beskrivelse skyldes Jon Skonvig fra 1620'erne. Genstanden blev forgæves eftersøgt i 1748, muligvis fordi indskriften var overmalet.

Anvendelse: Arten af genstanden, der har båret runeindskriften er ikke helt klar. I Danmarks Runeindskrifter antages det, at der er tale om et gitterværk, som har siddet på et pulpitur. Da middelalderlige pulpiturer ikke kendes fra landsbykirker, har Moltke senere (1958: 81) foreslået, at der er tale om kirkens middelalderlige lektorium. På grund af den mangelfulde beskrivelse og en ombygning af kirken i 1840'erne, kan spørgsmålet ikke nærmere afklares.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Usikker.

Dateringskommentar: Dateringen iflg. Moltke (1958: 81)

Fundsted: Blekinge län (Amt), Medelstads (Herred), Listerby (Sogn). Nr.: SV3309

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 125 cm.

Bredde: 62,5 cm.

Oprindelige mål: Måleangivelser er formodede mål.


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1956-58 (1956, 1958): Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge I. Billeder og kildetext. II Skildring og kommentar Bibliotheca Arnamagnæana. Supplementum 1-2 p. bind 2 (1958) s. 81. Ejnar Munksgaard, København

Indskrift(er):

DK nr.: Bl 7

Dansk oversættelse:
Tove (mandsnavn) gjorde og ??samlede mig. Tove gjorde mig. ??Maria.

English translation:
Tófi made me and ??assembled me. Tófi made me. ??Mary.

Transskription:
Towæ giorþæ mik ok {niklif} mik. Towæ giorþæ mik ...

Translitteration:
[touæ : giorþæ : mik : ok : niklif : mik : | to(u)æ | gorþæ : mik : | moruþ :]

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Runeindskriften har stået på et gitterværk af træ eller metal med formodet bemaling og udskæringer.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der er flere ejendommeligheder i teksten ud over gentagelsen af "Tove gjorde mig". Eventuelt mangler dele af indskriften, som desuden kan have været delvist overmalet. Indskriften må vurderes og dateres i lyset af andre runeindskrifter på kirkeinventar.

Læsningskommentar:
En lang række mulige fejllæsninger, især i "niklif" diskuteres af Erik Moltke (1958: 81).

Tolkningskommentar:
"niklif" er muligvis fejllæst for 'næghldæ', dvs. samlede, mens "moruþ" kan være fejllæst for Maria.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Skilletegnstype(r): To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Fra venstre mod højre

Indskriftplacering:
Langs listerne i gitteret.

Autenticitet: Ægte.

Runegengivelse: Brug af ensidige runer og stungne runetegn peger iflg. Moltke (1958: 81) på 1200-tallet.

DR-nr.: 362†