Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 625)(indskriftid: 625)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Lousgård-perle

Alternativ titel: Østerlarsker-perle

Fundomstændigheder:
Genstanden blev fundet i en kvindegrav i en perlekæde med 45 andre perler ved udgravning af en jernalderboplads ved Lousgård 1886-1887, men runerne blev først registreret 1954 ved en efterundersøgelse af fundmaterialet.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Perle.

Genstandstypekommentar: Perlen er tolket som en amulet. Kernen er af træ, men de fastnaglede endestykker er af fortinnet bronze. Kun endestykker er bevarede, men trækernen har været omsluttet af blik (jf. Moltke 1956).

Anvendelse: Fremstillet af blandt andet genbrugt presblik med runer. Oprindelig anvendelse af blikket kendes ikke.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 5600

Sb-nr.: 060405-114

Datering: 650-700

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering af kvindegraven.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Øster (Herred), Østerlarsker (Sogn). Nr.: 060405

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1886/1954

Arkæologisk periode: Yngre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 2,6

Tykkelse: 1,4-1,6

Oprindelige mål: Tykkelsen angiver blik-endestykkers diameter.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie. 2003a Wilhelm Heizmann und Astrid van Nahl (2003): Bornholmske Runeamuletter Runica - Germanica - Mediaevalia Ergänzungsbände zum Rellexikon der Germanischen Altertumskunde 37 p. 855-858/854-870. Walter de Gruyter, Berlin/New York

Moltke,Erik 1956b (1956): Lousgård-perlens indskrift Festskrift til Peter Skautrup p. 1-8. Aarhus

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 161, 347. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Moltke, Erik. 1976 (1976): Runerne i Danmark og deres oprindelse p. 128, 285 f.. Forum, København


Stikord:


Amulet

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 47

Dansk oversættelse:
... ...

English translation:
... ...

Transskription:
Side A ... Side B ...

Translitteration:
Side A ...(i)shiltn-... Side B ...(-)t--...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Firdobbelte rammestreger.

Oversættelses- og sagkommentar:
Ingen meningsgivende sekvenser har kunnet identificeres.

Læsningskommentar:
Translitteration (som senurnordisk, jf. Eggjastenen) efter Stoklund 2003, som tilbageviser Moltkes tre forslag: ...jhiltn-tm (jf. Kragehul) / ...Ahiltn-tm (jf. Istaby)/ ...sHilta-tM (jf. Snoldelev) (Moltke 1956).

Tolkningskommentar:
Da indskriften må anses for fragmentarisk, og ingen ord er identificeret, er ingen transskription angivet.

Runetypologi:
Senurnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 1 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Lineær højrevendt.

Indskriftplacering:
Midt hen over blik-endestykkerne.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;161