Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 303)(indskriftid: 303)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lund-bennål 1

Fundomstændigheder:
Gravning på tomt ved vestre side af Prennegatan, 172 genstande fundet, bl.a. DR 303 Lund Kam 1, SkL 5.

Opbevaringssted: Lunds Universitets Historiska Museum

Genstandstype: Nål.

Genstandstypekommentar: Poleret nål, 'skæmning'

Anvendelse: Nål

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Inventarnr.: KM:11028

Datering: 1050-1536

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1881

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Ben.

Dimensioner: Knap 13 cm

Bredde: 1,5 cm max

Tykkelse: 0,8 cm ca.

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 6

Dansk oversættelse:
Tue-Annes (=Anne Tuesøns) skæmning (=blankpoleret nål).

English translation:
Tófi's Anni(=Anni Tófisson)'s glove-needle.

Transskription:
Tofa-Anna skæfning.

Translitteration:
tofana : skefnig

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Den traditionelle tolkning i DR opfatter tofa som et foranstillet mandsnavn i genitiv efterfulgt af - med dobbeltlæsning af a-runen - endnu et mandsnavn Anni. Konstruktionen er et såkaldt flektionspatronym, som kan oversættes Anne Tuesøn. Tue-Anne må i så fald sammenlignes med Gorms-Toke på den ene Hällestad-sten, DK Sk 80, der i samme indskrift benævnes "Toke Gorms søn". Navneformen Anni er imidlertid lidt suspekt, ligesom flektionspatronymkonstruktionen normalt ville antyde høj stil (Kousgård Sørensen 1984: 98, note 2). Indskrifttypologisk ville "N.N. á skæfning" være mere oplagt, hvilket imidlertid forudsætter, at den stungne n-rune er et fejllæst skilletegn, ligesom tofa i så fald bliver et kvindenavn i nominativ. Dateringsmæssigt synes de stungne n- og g-runer at pege mod middelalder, hvor man ikke venter nominativendelsen -r bevaret i skæfningr. I den foreslåede, alternative læsningsmulighed har skæfning som akkusativobjekt den ventede form uden endelse.

Særlige tegn: Ansurrunen er gennemstreget, hvilket ikke er helt usædvanligt, se DR Saglexikon sp. 942. n-runen er stungen, hvilket er blevet tolket som markør af en palatal udtale af /nn/ (Brøndum-Nielsen 1927-28: 157). g-runen, der her står for /ng/ er stungen på hovedstaven, se nærmere DR Saglexikon sp. 955.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Skilletegnstype(r): Særlige skilletegn.

Indskriftplacering:
Langs nålens ene fladside fra nåleøjet mod spidsen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 307