Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 296)(indskriftid: 296)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lund-benstykke 1

Fundomstændigheder:
Fundet ved grundgravning i St. Kungsgatan, 20 alen sydøst fra et kapel ved Domkirken.

Opbevaringssted: Lunds Universitets Historiska Museum.

Genstandstype: Benstykke.

Genstandstypekommentar: Benstykket er fra et ribben af en ko.

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Inventarnr.: KM 12591

Datering: 1300-1400

Dateringssikkerhed: Usikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering, muligvis er fundet sammenhørende med en mønt fra borgerkrigstiden i 14. årh.

Fundsted: Skåne län (Amt), Lunds stad (Herred), Lunds stad (Sogn). Nr.: SV1927

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1888

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Ben.

Dimensioner: 17,5 cm

Bredde: 3,6 cm

Oprindelige mål: Længden er den nuværende længde, og bredden er målt det største sted.

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 7

Dansk oversættelse:
Utolket.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
bri : tiæ : iærlæ : fol

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Usikkert skilletegn: to krumme streger efter bri (?) Den gennemstregede o-rune med bistave pegende opefter mod højre kan også opfattes som en ø-rune.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Tre punkter, Usikkert skilletegn.

Skriftordning: Lineær.

Indskriftplacering:
På benstykkets ene side.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 300