Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 297)(indskriftid: 297)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Lund-benstykke 2

Fundomstændigheder:
Fundet ved grundgravning på hjørnet af Clemensgatan og Stora Kyrkogatan (Kv. Apotekaren 5) sammen med nogle "sølvspænder", se henvisninger i Danmarks Runeindskrifter.

Opbevaringssted: Kulturen i Lund.

Genstandstype: Benstykke.

Ejerinstitution: Kulturen
Tegnérsplatsen, Lund, Kulturen, Box 1095
221 04 Lund
Sverige

Inventarnr.: KM 20540

Datering: 1000-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Datering beroende på et skøn, da der endnu ikke er foretaget en samlet kronologisk redegørelse for runeindskrifterne fra Lund.

Fundsted: Skåne län (Amt), Lunds stad (Herred), Lunds stad (Sogn). Nr.: SV1927

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1910

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Ben.

Dimensioner: 15,5 cm

Bredde: 2,5 cm

Tilstand: God.


Stikord:


Futhark-indskrift

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 14

Dansk oversættelse:
Futhorkhniastbmly. Æfkarr.

English translation:
Fuþorkhniastbmly. Æfkarr.

Transskription:
fuþorkhniastbmly. Æfkar.

Translitteration:
Side A fuþorkhniastbmly Side B æfkar

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Æfkar kan være identisk med den Afkarus, der omtales i kilder vedrørende Lunds Domkirke, dvs. en historisk person. (Om navnet Afkar, se Danmarks gamle Personnavne 1, spalte 10. Nærmere om forholdet mellem forstavelsen of- i Ofkar og af- i Afkar henvises til Gammeldansk Grammatik § 142, anmærkning 4.) John Kousgård Sørensen (1974 s. 111) opfatter dog de to navne som forskellige, og hans tolkning er fulgt her.

Læsningskommentar:
Der skelnes mellem gennemstreget æ- og ensidig a-rune. o-runen har ensidige bistave på venstre side af hovedstaven.

Særlige tegn: r-runerne varierer mellem rund og kantet form. Evt. er de to sider ristet af hver sin runerister.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: Ca. 2,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskrifterne er placeret på begge fladsider af ribbenet. Futharkindskriften står på den konvekse side.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 301