Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 298)(indskriftid: 298)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lund-benstykke 3

Fundomstændigheder:
Benstykket er fundet på en losseplads i affaldsjord fra grundgravning på hjørnet af Stora Södergatan og Magnus Stenbocksgatan.

Genstandstype: Benstykke.

Ejerinstitution: Kulturen
Tegnérsplatsen, Lund, Kulturen, Box 1095
221 04 Lund
Sverige

Inventarnr.: KM 38393:2

Datering: 1000-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Dateringen beror på et skøn, da der endnu ikke er foretaget en samlet, kronologisk redegørelse for runeindskrifterne fra Lund. Skrivemåden is af verbalformen "er" peger dog mod en tidlig datering af indskriften til senvikingetiden (Gammeldansk Grammatik § 826, bind 8 s. 92).

Fundsted: Skåne län (Amt), Lunds stad (Herred), Lunds stad (Sogn). Nr.: SV1927

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1920

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Ben.

Dimensioner: 7 cm

Bredde: 3,5 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt det største sted.

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 15

Dansk oversættelse:
Dette er ben. Dette er ben.

English translation:
This is bone, this is bone.

Transskription:
Ben æs þætta, ben æs þ[æ]tta.

Translitteration:
bin is þita bin is þt(o)

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Fra bl.a. Schleswig og Sigtuna kendes lignende indskrifter, der omtaler genstanden selv, se "bukaben" 'bukkeben' (DK SlB 17) samt Lund benstykke 14 (DK SkL 43).

Læsningskommentar:
Selvom benstykket er knækket i begge ender, synes indskriften fuldstændig.

Særlige tegn: Ensidige a- og n-runer. Sidste rune ligner en ensidig o-rune med venstrevendte bistave.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 1-2 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Lineær.

Indskriftplacering:
På den ene side i længderetningen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 302