Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 833)(indskriftid: 833)

Stamdata:

Titel: Lund-metalamulet

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning i Kvarteret Gyllenkrok 3.4.5, hvor der også fremkom smykker og dragtnåle i et område med bolig og værksted.

Opbevaringssted: Kulturen i Lund.

Genstandstype: Amulet.

Genstandstypekommentar: Genstanden består af to plader.

Ejerinstitution: Kulturen
Tegnérsplatsen, Lund, Kulturen, Box 1095
221 04 Lund
Sverige

Inventarnr.: KM 76420:172

Datering: 1075-1150

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stratigrafisk datering if. Carelli 2001:260

Fundsted: Skåne län (Amt), Lunds stad (Herred), Lunds stad (Sogn). Nr.: SV1927

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1990

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 5,5 cm

Bredde: 2 cm

Tykkelse: 0,4 cm


Litteraturhenvisning(er):


Carelli, Peter 2001 (2001): En kapitalistisk anda . Almqvist & Wiksell International,Stockholm, Lund

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 74

Dansk oversættelse:
Ikke sprogligt meningsgivende.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
þþþþþtþ

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Ikke sproglig, men måske magisk betydning.

Særlige tegn: Bortset fra en t-rune spejlvendte og dobbelte varianter af þ.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Runehøjde: 1,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Lineær.

Indskriftplacering:
På den ene side af amuletten i længderetningen.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: FV1993;226