Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 305)(indskriftid: 305)

Stamdata:

Titel: Lund-skiferamulet

Alternativ titel: Lund skiferskive

Fundomstændigheder:
Skiferamuletten er fundet 1920 i Kliansgatan (kv. Maria Magle).

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Amulet.

Genstandstypekommentar: Anvendelsen som amulet af den angiveligt runde sten forsynet med et hul i midten forekommer særdeles løst funderet. Der kunne alternativt være tale om bl.a. en spillebrik.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Usikker.

Dateringskommentar: Dateringen er baseret på et skøn.

Fundsted: Skåne län (Amt), Lunds stad (Herred), Lunds stad (Sogn). Nr.: SV1927

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1920

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Skiffer.

Tilstand: Genstanden er forsvundet mellem 1926 og 1936. Der er ikke bevaret foto eller anden dokumentation.

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 16

Dansk oversættelse:
Usikkert overleveret.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
[inuk(a)=(l)uþ(k)rs +]

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Rundt skifferstykke med hul i midten

Oversættelses- og sagkommentar:
Runerne kendes kun fra en tegning, og indskriften må betegnes som særdeles usikkert overleveret. Eneste publikation er ved den daværende ejer Torben Wennström fra 1926. Ved en forespørgsel ti år senere er runegenstanden "bortkommet" ifølge DR.

Tolkningskommentar:
Overleveringssituationen umuliggør forsøg på en nærmere bestemmelse af indskriften.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Et kors.

Indskriftplacering:
Angiveligt placeret radiært i forhold til skivens kant

Autenticitet: Tvivlsom.

DR-nr.: 308A †