Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 306)(indskriftid: 306)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lund-skiferstykke 1

Fundomstændigheder:
Fundet ved grundgravning i Sandgatan 8 (kv. Tomander).

Opbevaringssted: Kulturen i Lund.

Genstandstype: ubestemt funktion.

Anvendelse: Prøvestykke.

Ejerinstitution: Kulturen
Tegnérsplatsen, Lund, Kulturen, Box 1095
221 04 Lund
Sverige

Inventarnr.: KM 32979:80

Datering: 1250-1350

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Dateringen bareret på et relativt skøn samt den mulige forekomst af p-runen.

Fundsted: Skåne län (Amt), Lunds stad (Herred), Lunds stad (Sogn). Nr.: SV1927

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1927

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Skiffer.

Dimensioner: Ca. 5 cm

Bredde: Ca. 4 cm.

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 17

Dansk oversættelse:
Utolket.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
...himpr

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Skiferstykket har en fragmentarisk bevaret lilje (eller et s.k. kobbel) som genfindes i runestensornamentik fra anden halvdel af 1000-tallet.

Særlige tegn: Næstsidste rune har form som et latinsk K. Det er her læst som runen "p".

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Indskriften, der mangler begyndelsen, står i et runebånd langs siden af skiferstykket.

Indskriftplacering:
Langs kanten i et "runebånd"

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 309