Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 309)(indskriftid: 309)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Lund-sten 1

Alternativ titel: Lundagård

Fundomstændigheder:
Stenen er fundet i ruinerne af Allhelgonaklosteret. Tidligst (1682) er runerne på B-siden nævnt. Stenen blev udgravet ca. 1690, i 1740 var den gået i tre stykker og indskriften var skadet. Stenen blev i 1868 rejst på toppen af *Runstenskullen i Lundagård, men blev i 1957 flyttet ind i Universitetsbiblioteket.

Opbevaringssted: Universitetsbiblioteket i Lund.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Den højeste bevarede danske runesten fra vikingetiden.

Anvendelse: Runesten genanvendt som fundament i klosterkompleks.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Lunds stad (Herred), Lunds stad (Sogn). Nr.: SV1927

Fundstedssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundår:
1682

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 396 cm

Bredde: 48 cm A-siden, 31 cm B-siden

Tykkelse: 57 (C-siden) , 52 cm D-siden)

Oprindelige mål: Bredde 48 cm (A-siden), 31 cm (B-siden), 57 cm (C-siden), 52 cm(D-siden) Dyrene fra halespids til halespids 238, nederste dyr 111 cm.

Tilstand: Skadet.


Stikord:


Runstenskullen
Maske
'Landmand'

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 3

Dansk oversættelse:
Troels, søn af Esge Bjørns søn, rejste disse sten efter begge sine brødre, Olav og Ottar, gode landmænd.

English translation:
Þorgísl, son of Ásgeirr Bjǫrn's son, raised these stones in memory of both of his brothers, Ólafr and Óttarr, good landholders.

Transskription:
Þōrgīsl, sun Ǣsgis BiarnaR sonaR, rēsþi stēna þessi øftiR brǿðr sīna bāða Ōlāf ok Ōttar, landmænnr gōða.

Translitteration:
Side A : þu(r)[kisl : sun : i]sgis : biarnaR : sunaR : risþi : sti[ną : þisi] : (u)(f)tiR : bruþr : Side B : siną : baþa : ulaf : uk : utar : lanmitr : kuþa :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
En *maske på den ene af stenens to modstående billedsider og en maske mellem dyr på den anden. Et kors før og efter indskriften på de to smalsider.

Oversættelses- og sagkommentar:
*Stillingsbetegnelsen landmænnr samt betydningen af 'god' er omstridt. Tre generationer - søn, far og farfar - er nævnt, sml. DR 91 Grensten, rejst af Revle, (også?) søn af Esge Bjørnsøn.

Læsningskommentar:
Lakunerne er udfyldt på grundlag af tegningerne af stenen fra 1690, før den knækkede i tre stykker.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 16,6-18,5 cm

Skilletegnstype(r): Et kors, To vertikale streger.

Skriftordning: En linje mellem rammestreger på henholdsvis A- og B-siden.

Indskriftplacering:
På to modstående smalsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 314

DRM-nr.: IV, 37