Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 310)(indskriftid: 310)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lund-sten 2

Alternativ titel: Bispegården-sten (Bispetorvet, København)

Fundomstændigheder:
Den ældste bevarede optegnelse om stenen er en tegning i Lagerbrings parpirer. I slutningen af 18. årh. fandt Sjöborg stenen i et gærde ved Södergatan i Lund.I 1829 forærede biskop Faxe i Lund stenen til biskop Münter, København, som lod den indmure i porten til bispegården i Nørregade.

Opbevaringssted: Indmuret i porten til bispegården i Nørregade i København

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Fragment, toppen af stenen mangler.

Anvendelse: Runesten genanvendt i stengærde.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Lunds stad (Herred), Lunds stad (Sogn). Nr.: SV1927

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
18. årh.

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 125,5 cm

Bredde: 47 cm

Tykkelse: ukendt

Oprindelige mål: Bredden er målt det største sted, og tykkelsen kan ikke angives, da stenen nu er indmuret.

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 4

Dansk oversættelse:
Toke lod gøre kirken og...

English translation:
Tóki had the church made and ...

Transskription:
Tōki lēt kirkiu gørva ok ...

Translitteration:
tuki : let : kirkiu : kirua : auk : ...

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 5,7-6,2 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i en enkelt linje med rammestreger læses nedefra.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 315