Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 308)(indskriftid: 308)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lund-vævebrik

Fundomstændigheder:
Brikken blev fundet på grunden no. 103 B, L:la Kungsgt. 7 (nu Kiliansgt.) i Lund.

Genstandstype: Vævebrik.

Anvendelse: Vævebrik

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Datering: 900-1000

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Lunds stad (Herred), Lunds stad (Sogn). Nr.: SV1927

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Ben.

Dimensioner: 4,6 cm

Bredde: 4,6-4,7 cm

Tykkelse: 0,15 cm

Indskrift(er):

DK nr.: SkL 13

Dansk oversættelse:
Sigvors Ingemar vil få min gråd (mén-gråden/mine ulykker). {aallatti}

English translation:
Sigvǫr's Ingimarr will have my weeping / unhappiness (or my misfortunes). {aallatti}.

Transskription:
S[i]gvaraR Ingimar [h]afa m[a]n m[i]nn grāt / (m[ī]n grand / m[ē]ngrāt) ...

Translitteration:
skuaraR : iki|mar : afa | (:) -ąn : m=n : krat : | aallatti :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Tolkningsforslagene skyldes primært Theodor Hjelmquist og Magnus Olsen, og er stærkt påvirkede af mellemkrigsårenes diskussion af *runemagi, *talmagi m.v. I forlængelse heraf ses aallatti som et "trylleord". Da der ikke foreligger sikre sammenlignelige indskrifter, må tolkningen anses for ret usikker.

Tolkningskommentar:
Tolkningen og restitueringen af teksten er forbundet med stor usikkerhed. Udfyldningen [h]afa er dog uproblematisk som eventuelt eksempel på dialektalt h-svind i fornskånsk. SigvaraR-Ingimar kan betyde "I. søn af S." eller "I. som er i tjeneste hos S." De foreslåede udlæsninger af andet- og tredjesidste ordenhed som minn grāt "min gråd" eller m[ē]ngrāt, dvs en sammensætning "skade/men-gråd" er sagligt vanskelige at sammenholde med andre indskrifter. Johannes Brøndum-Nielsens tolkning m[ī]n grand "mine ulykker" er som anført i DR ligeledes sprogligt usikker, fordi neutrumsordet "grand" ikke iøvrigt forekommer i pluralis.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften læses fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
Indskriften står langs kanten af brikken hele vejen rundt.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 311