Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 174)(indskriftid: 174)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Lunde-røgelseskar

Fundomstændigheder:
Karret omtales første gang 1701. Det befandt sig i Lunde Kirke frem til 1809, hvorefter det blev overdraget til Nationalmuseet.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Karrets låg er kuppelformet og ender i en lanterne med et lille konisk tag, der oprindelig har haft en øsken. Karret har tre sæt øskener, som er delvist fornyede. Ophænget er delvist bevaret, og karret har en konisk fod.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvori man opbevarede gløder til tænding af alterlys (se Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 350

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk er karret af romansk type. Sprog- og runetypologi peger på en datering til 1200-tallet.

Fundsted: Svendborg (Amt), Sunds (Herred), Lunde (Sogn). Nr.: 090508

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1701

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 19,5 cm

Oprindelige mål: Højde inklusiv fod og ring: 25 cm. Diameter: 11,3 cm.


Litteraturhenvisning(er):


Grinder-Hansen, Poul. 2002 (2002): Danmarks middelalder og renæssance. Nationalmuseets vejledninger . København

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 43

Dansk oversættelse:
Magister Jakob Rød, smed, gjorde mig.

English translation:
Master Jacobus Red the smith made me.

Transskription:
Magister Iacobus Rufus faber me fecit.

Translitteration:
: magis:tær : ia=ko=bus : ruffus : fabær : me fecit :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Karret har konisk låg udsmykket med røghuller og stregmønstre.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en prototype på Mester Jakob Røds mesterformler.

Læsningskommentar:
Deling ved skilletegn på stavelsesniveau ses i "magis:tær". k-rune modsvarer latinsk c foran bagtungevokal, mens c-runen modsvarer latinsk c foran fortungevokal.

Særlige tegn: c-runen har fuld højde. f-runer har lavtsiddende bistave; særligt i "ruffus". Stunge runer: med streg: i (e), med prik: k (g).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Latin.

Skilletegnstype(r): To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Ensrettet linje omsluttet af dobbelte rammelinjer. Den inderste af det nederste sæt rammelinjer er enkelte steder ikke respekteret.

Indskriftplacering:
Underskålen, ved randen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 178

DRM-nr.: VII A b, 6