Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1054)(indskriftid: 1234)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lundeborg-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund, som dukkede op under harvningen af en mark i 1904. Brakteaten var formentlig hel da den blev fundet, men den er senere gået itu ved mindre omhyggelig opbevaring (Jacobsen og Moltke 1942:515ff.).

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: A-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: Danefæ 1/08

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Svendborg (Amt), Gudme (Herred), Oure (Sogn). Nr.: 090107

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1904

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 22,7mm

Tilstand: Okay stand; brakteaten har en tværgående revne med en birevne og mangler det øverste stykke, hvor øsken har siddet.


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 515ff.. København

Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 123. Wilhelm Fink Verlag, München.

Imer, Lisbeth 2007 (2007): Runer og runeindskrifter. Kronologi, kontekst og funktion i Skandinaviens jernalder og vikingetid. Katalog. Ph.d.-afhandling forsvaret ved Københavns Universitet. p. 245.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 295

Dansk oversættelse:
Blanding af forvanskede latinske bogstaver, runer og karakterer.

English translation:
A mix of latinized letters, runes and other characters.

Transskription:
...

Translitteration:
C--(s)bR n(k)a(w)ilNnu---(o)-i---

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en buste af et stort, venstrevendt mandshoved med hårpragt og et gennemløbende diadembånd, som ender i to tændstik-haler i nakken. Det er formodentlig en broche eller kraven fra hans kappe, vi ser om halsen. Omkransende busten ses den forvanskede indskrift som en del motivet ornamentik. Brakteaten er en imitation gjort efter romerske kejsermønter og medaljoner, hvor halskraven og den omkransende indskrift er karakteristiske, se eksempelvis Sjælland 3, IK329, Revsgård, IK145 og de stempel-identiske Darum 2 og Skonager 1, IK41,1-2, (Hauck et al. 1986:123).

Læsningskommentar:
Translitterationen er indført fra Imer 2007: 245. De kapitale bogstaver C og N er latinske kapitæler.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR32