Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 850)(indskriftid: 850)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Møllegårdsmarken-kniv

Fundomstændigheder:
Runerne blev opdaget i 1992 under konservering af genstanden.

Opbevaringssted: Odense Bys Museer.

Genstandstype: Knivblad.

Genstandstypekommentar: Kniven er en type våbenkniv.

Ejerinstitution: Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C.

Inventarnr.: 872x891

Sb-nr.: 156

Datering: 210/20-310/20

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Svendborg (Amt), Gudme (Herred), Gudme (Sogn). Nr.: 090104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1991/1992

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Jern.

Dimensioner: 15 cm

Bredde: 3 cm

Tykkelse: 1,5 cm

Oprindelige mål: Bredden og tykkelsen er målt på det største sted.

Tilstand: Knivens grebtunge mangler, hvorfor en præcis typebestemmelse er vanskelig.


Litteraturhenvisning(er):


Imer, Lisbeth M. 2006 : Runeindskrifter på Sydøstfyn Svendborg & Omegns Museum Årbog 2005 p. 12-13/7-14.

Henriksen, M. B. 2009 : Brudager Mark - en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn. Fynske Studier 22, I .

Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 344 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Stoklund, Marie. 1992 (1992): Runer 1992 Arkæologiske udgravninger i Danmark 1992 p. 255-163/258f.. København


Stikord:


Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 31

Dansk oversættelse:
Indskriften er for ødelagt til at kunne tolkes.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
ha(n)- | s(-)-(k)o

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
På den anden side af knivbladet er indridset en saksefigur.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften kan måske tolkes som en *mestersignatur, som ofte ses på våbenudstyr.

Læsningskommentar:
Overfladen på kniven er så korroderet, at der kan mangle runer mellem de to sekvenser.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Runehøjde: 0,6 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På langs af knivbladet på den ene side i to sekvenser.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;340