Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 97)(indskriftid: 97)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Mønsted-kvadersten 2

Alternativ titel: Mønsted-kvader

Fundomstændigheder:
Runerne blev opdaget af arkitekt E. Schiødte.

Opbevaringssted: In situ i korgavlen ottende skifte over sokkelen.

Genstandstype: Bygningssten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1150

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk, if. DR.

Fundsted: Viborg (Amt), Fjends (Herred), Mønsted (Sogn). Nr.: 130110

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1886

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 30,5 cm

Bredde: 86 cm

Tilstand: God.


Stikord:


Futhark-indskrift

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 2

Dansk oversættelse:
fuþorkhniastbmly

English translation:
fuþorkhniastbmly

Transskription:
fuþorkhnias[t]lb[m]y

Translitteration:
yfuþorkhniaslb

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
En næsten komplet, men noget fejlfuld futhark-indskrift. Oversættelserne følger den normale rækkefølge for futharken.

Læsningskommentar:
Yr-runen (y) som normalt står sidst, er placeret forrest. Runerne t og m mangler helt.

Tolkningskommentar:
Rækkefølgen til slut er noget forvirret, og de indføjede runer et et tentativt forsøg på at samle en normalisering.

Særlige tegn: o-runen har højrevendte bistave. Ensidig a-rune med højrevendt bistav, pegende opad. Kortstavet s-rune med ring.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Runehøjde: 14,4-18,4 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Lineær.

Indskriftplacering:
I stenens længderetning.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 102