Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 617)(indskriftid: 617)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Næsbjerg-fibula

Fundomstændigheder:
Flere grave fundet ved grusgravning i 1909. Indskriften først opdaget i 1949.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Rosetfibel.

Anvendelse: Dragtspænde.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 14204

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Graven tilhører fase C1b.

Fundsted: Ribe (Amt), Skast (Herred), Næsbjerg (Sogn). Nr.: 190509

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1949

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Tilstand: Fiblen er meget dårligt bevaret, og runerne udført i tremolérteknik er meget utydelige.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 325-6/ 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Moltke, Erik. 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 126 ff.. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen


Stikord:


Rosetfibel

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 46

Dansk oversættelse:
Warafnisa(?)

English translation:
Warafnisa(?)

Transskription:
[W]arafnisa(?)

Translitteration:
-ara(f)n(i)s-

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
I forbindelse med indskriften, som er udført i tremolérteknik, er der en mængde ridser og streger, som ser ud til at være mere og mindre tilfældige.

Oversættelses- og sagkommentar:
Læsningen og tolkningen af indskriften er meget usikker.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,6-0,8 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
På indersiden af nåleholderen i dennes længderetning.

Autenticitet: Ægte.

KJ nr.: 13

Andet nr.: EM85;126