Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 250)(indskriftid: 250)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Nørre Herlev-sten

Alternativ titel: Herlev- eller Freerslev-stenen

Fundomstændigheder:
Fundet i et stendige og bragt til Nationalmuseet.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Stenen regnes for falsk.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i stendige.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 2210

Sb-nr.: 3

Dateringssikkerhed: Usikker.

Dateringskommentar: Stenen regnes af Moltke for falsk grundet sprog- og runeformer, men for en middelalder-pastiche af Wimmer, mens den if. DR ligeså godt kunne henføres til 1700. Indskriften kan dog også være gammel, men utolket (jf. Stoklund 1994:195).

Fundsted: Frederiksborg (Amt), Lynge-Frederiksborg (Herred), Nørre Herlev (Sogn). Nr.: 010309

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1876

Arkæologisk periode: Uvis.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 126 cm

Bredde: 56 cm

Tykkelse: 22-30 cm

Oprindelige mål: Højden angiver højden over gulvet.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1994a James E. Knirk (1994): Malt-stenen - en revurdering Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions. Grindaheim, Norway, 8-12 August 1990 Runrön 9 p. 179-202. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala

Imer, Lisbeth 2010 : Faaborg-stenen og de ældste danske runesten. Otteogtyvende tværfaglige vikingesymposium p. 35-43. Syddansk Universitet

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 7

Dansk oversættelse:
Aslak rejste sten ...

English translation:
Ásleikr raised the stone ...

Transskription:
AslæikæR ræisti stæin ...

Translitteration:
: ąslaikiR : raisti stain : | : ikisafaisiną(þ) | : in : ukunitRsk(þ)lasa--...i : i(þ)kafthąn(s)rnr-(i)si

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Herlev-stenen er tidligere blevet henregnet som uægte; et synspunkt, der dog kun er få objektive holdepunkter for, ud over at stenen er atypisk. Alternativt kunne Herlev-stenen ses som en tidlig vikingetidssten på linje med fx Malt-stenen DK SJy 38 (jf. Stoklund 1994:195).

Tolkningskommentar:
Verbalformen ræisti, der viser overgang /sþ/ til /st/, kunne indikere en yngre datering, men der kunne også være tale om en tidlig manifestation af lydudviklingen jf. Älleköpinge-sten DK Sk 97. Støttevokalen i rejsernavnet kan pege mod såvel tidlig som sen datering.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket, Olddansk.

Runehøjde: 6,8-7 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Parallelorden med start i midterlinjen, derefter den højre og sidst den venstre, alle nedefra og op.

Indskriftplacering:
På stenens ene side.

Autenticitet: Tvivlsom.

DR-nr.: 254

DRM-nr.: III, 1