Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 620)(indskriftid: 620)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Nøvling-fibula

Alternativ titel: Lundegårde

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Aalborg Historiske Museum.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Rosetfibel af den sjællandske type.

Anvendelse: Dragtspænde.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: Dnf. 2/63

Sb-nr.: 55

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Graven tilhører fase C1b.

Fundsted: Ålborg (Amt), Fleskum (Herred), Nøvling (Sogn). Nr.: 120109

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1963

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Dimensioner: 4 cm

Bredde: 2 cm

Oprindelige mål: Målene angiver nåleskedens længde og bredde.

Tilstand: Runerne er godt bevaret, men selve fiblen er kun bevaret i enkelte stumper.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder. Serie B 13 p. 333; 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Harðarson, Jón Axel. 2007 (2007): Proto-Nordic bidawarijaz Nowele 52 p. 95-100. Odense

Moltke, Erik. 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 89; 129. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 6. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Rosetfibel
Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 48

Dansk oversættelse:
BidawarijaR ("den der afværger et (sværd)hug") skar.

English translation:
BidawarijaR ("he who fends of a stroke/wards off a mortal blow") cut.

Transskription:
BidawarijaR talgide.

Translitteration:
bidawarijaR talgidai

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der er formentlig tale om en *mestersignatur.

Tolkningskommentar:
Tolkningen af førsteleddet i mandsnavnet og endelsen -ijaR mod forventet -jaR følger Jón Axel Harðarson (2007), men flere muligheder findes hos Peterson (2004, med referencer). Transskriptionen talgide af talgidai er usikker, jf. talgida (Sj 79 Skovgårde) og tawide (Sj 62 Stenmagle, Mjy 86 Illerup), datidsendelsens -a : -ai : -e er omdiskuteret.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,4-0,6 cm.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På ydersiden af nåleholderen i dennes længderetning.

Autenticitet: Ægte.

KJ nr.: 13a

Andet nr.: EM85;129