Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 851)(indskriftid: 851)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Nydam-økseskaft

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Økseskaft.

Genstandstypekommentar: Materialet er æble, tjørn eller røn. Ovalt tværsnit. Runer på begge sider 15-16 cm fra hovedenden.

Anvendelse: Angrebsvåben?

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 217x3168

Sb-nr.: 25

Datering: 210/20-375/400

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Sønderborg (Amt), Nybøl (Herred), Sottrup (Sogn). Nr.: 230304

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1993

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 93 cm

Oprindelige mål: Skaftets tværsnit er 3,5 x 2.5 cm i den tykke ende, 2.5 x 1,5 cm i den tynde.

Tilstand: Brækket i flere stykker, som dog passer nøje sammen. Øksehovedet tabt. Runerne står meget svagt på side B, hvor nogle er forsvundet.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 341/ 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Stoklund, Marie 1994b Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat (1994): Runer 1993 Arkæologiske udgravninger i Danmark 1993 Arkæologiske udgravninger i Danmark (AUD) 1993 p. 259-268 (269-274). Det arkæologiske Nævn,

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 5/17. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Formelord
alu

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 67

Dansk oversættelse:
WagagastiR. {alu}. [Jeg] vier/kæmper(?). SikijaR, AiþalataR.

English translation:
WagagastiR. Alu(ale?). ... SikijaR(?) AiþalataR.

Transskription:
WagagastiR. Alu. [Wi]hgu(?) SikijaR(?) AiþalataR.

Translitteration:
Side A wagagastiR Side B alu : -(-)hg(u) sikijaR : aiþalataR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Næsten udvisket stregornamentik foran alu på side B.

Oversættelses- og sagkommentar:
Usikker tolkning, men sandsynligvis et eller flere personnavne: WagagastiR er enten ’våge-gæst’ eller ’vej-gæst’ afhængigt af første stavelses længde. SikijaR kan være en beboerbetegnelse, som måske HoltijaR (Gallehus-horn, Sjy 60), her ’Sig- (sumplands-)beboer’. Aiþalatar ligner et tilnavn ’ed-siger’. *alu er et kendt *formelord, mens wihgu(?) er usikkert. Stoklund (1995:343) foreslår ’jeg kæmper', men flere tolkningsforslag findes.

Læsningskommentar:
Stregornamentik foran alu:, derefter 5-6 stærkt udviskede runer, resten sikkert læst.

Tolkningskommentar:
[Wi]hg(u) meget usikkert (se Stoklund 1994b:259-61).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 1 cm

Skilletegnstype(r): Fire/fem punkter.

Skriftordning: Side A højrevendt, Side B venstrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften løber på begge sider af skaftet fra øksehovedenden.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;341