Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 852)(indskriftid: 852)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Nydam-pileskaft 2

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Pileskaft.

Anvendelse: Angrebsvåben

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 217x4260

Sb-nr.: 25

Datering: 310/20-375/400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Pileskafterne tilhører formentlig en af de eneste nedlæggelser, Nydam Ib eller Ic, som er nedlagt omkring 325 eller 372 e.Kr.

Fundsted: Sønderborg (Amt), Nybøl (Herred), Sottrup (Sogn). Nr.: 230304

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1994

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 62 cm

Oprindelige mål: Skaftet er 0,8 cm i diameter.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995b (1995): Runer 1994 Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1994 p. 266-270.

Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 344 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København


Stikord:


alu

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 65

Dansk oversættelse:
Tolkning omstridt.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
la

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften må sammenholdes med lua på to andre pileskafter fra Nydam (Sjy 64 og 66) og er snarest en form for ejermærkning, men kan også ses som en forvansket *alu-formel. Stoklund mener, at denne indskrifts "la" over for de øvrige piles "lua" taler for, at der næppe kan være tale om et personnavn (1995b med henvisninger).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 1 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt fra beviklingen til styrefjerene og mod spidsen.

Indskriftplacering:
I pileskaftets længderetning tæt op ad beviklingen til styrefjerene.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;344