Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 790)(indskriftid: 790)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Nydam-pileskaft 3

Alternativ titel: Sottrup-pileskaft 3

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning 1994. Runerne blev opdaget af konservator Claus Gottlieb i 1995 i forbindelse med en undersøgelse af de røde farvespor, der fandtes på pilen.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Pileskaft.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 217x4919

Sb-nr.: 25

Datering: 310/20-375/400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Pileskafterne tilhører formentlig en af de seneste nedlæggelser, Nydam Ib eller Ic, som er nedlagt omkring 325 eller 375 e.Kr.

Fundsted: Sønderborg (Amt), Nybøl (Herred), Sottrup (Sogn). Nr.: 230304

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1994

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 74 cm

Oprindelige mål: Skaftet måler ca. 1 cm i diameter.

Tilstand: Skaftet er brækket i 9 stykker.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie. 1995 (1995): Runer 1994. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1994. p. 266 f., 271 f.. København

Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 344 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København


Stikord:


Formelord
alu

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 66

Dansk oversættelse:
Tolkning omstridt.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
lua

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften må sammenholdes med runerne på de to andre pileskafter fra Nydam (Sjy 64 og 65), det er snarest en form for ejermærkning, men har også været sat i forbindelse med *formelordet *alu med runeomkastning. En tolkning som et mandsnavn, Lua, er mindre sandsynlig (Stoklund 1995b med henvisninger).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 0,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt fra beviklingen til styrefjerene mod spidsen.

Indskriftplacering:
I skaftets længderetning lige under styrefjerene.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: AUD1994;266