Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 384)(indskriftid: 384)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Nyker-sten

Fundomstændigheder:
Den nederste del er tidligst omtalt i 1842. Den sad da i en luge i kirketårnet, delvis skjult. Brudstykket blev først udtaget i 1869. Den øverste del blev fundet i 1859 som del af et køkkengulv på en gård i Nyker sogn sammen med andre sten erhvervet fra kirkegården ved Nykirke.

Opbevaringssted: Nykirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten kløvet og genanvendt som bygningselement.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 94

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk, rune- og sprogtypologisk hører stenen til blandt de yngste i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Nyker (Sogn). Nr.: 060302

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1842 /1859

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 179,5 cm

Bredde: 52 cm

Tykkelse: 15 cm

Oprindelige mål: Højden er den samlede højde og breddemålet er målt under slyngen. Tykkelsen er et ca.-mål.

Tilstand: Stenen består af to brudstykker som nu er samlet med cement. Imellem de to stykker mangler en mindre flig, og i bunden og den nedre højre side er der også afslået en del af den oprindelige sten.


Stikord:


Runeslange
Kobbel
Svarabhaktivokal
Rejserformel
Sjæleformel
Dreng
Algod
Kors

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 31

Dansk oversættelse:
To... lod denne sten rejse efter sin søn Svend. En *algod *dreng (...), og (efter) hans broder. Den hellige Krist hjælpe deres, begge brødres, sjæle.

English translation:
To... had this stone raised in memory of Sveinn, his son. A very good *"drengr", ... and (in memory of) his brother. May holy Christ help the souls of both these brothers.

Transskription:
To... [l]et resa sten þænsa æftiR Swen, sun sin, drængR algoþr ... ok hans broþur. Krist hælgi hialpi siolu þeRa brøþra bæggia.

Translitteration:
(t)o... [l](e)t : resa : sten (:) þensa : eftir : suen : sun : sin : trenkr al(g)oþar ...una(u)i | ok | hans (:) (b)r(o)(þ)(u)r : krist : h|elgi | hal(b)(i) : siolu : þera | :: bryþra : be(g)ia :

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
*Runeslange med hoved (set i profil med aflangt mandelformet øje) og hale. Et *kobbel samler hoved og hale. Midt på ses et *kors.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en *rejserformel efterfulgt af en *sjæleformel.

Læsningskommentar:
Den første rune har ristede bistave til begge sider men med irregulært placeret hovedstav. Runen vurderes efter drøftelse på 28. feltrunologmøde okt. 2015 som en usikker t-rune. Gennemført brug af r-rune for ældre R; "eftir" og "trenkr". Adjektivet "algodar" viser *svarabhaktivokal (a-indskud) foran r. Låneordet "krist" har ikke nominativmærke r.

Tolkningskommentar:
Tidligere læsninger af r. 1 som "l" har været forsøgt suppleret til Lóðinn m.fl. Wimmer læste den irregulære rune som del af en k-rune og læste Gló[mr]. Læses en t-rune er hypokoristiske navne som Tósti, Tóki, Tófi m.fl. mest sandsynligt.

Særlige tegn: AnsuR-runerne (o-runerne) er gennemstregede med bistave skrånende nedefter mod højre. Der er brugt stungen i-rune (e), stungen u-rune (y) og stungen k-rune (g). Flere af r-runerne i "eftir" og "krist" ligner u-runer.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 5-11 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i en runeslange, den begynder nederst til venstre ved slangens hoved. Indskriften løber videre i processionskorset midt på stenen og fortsætter bustrofedon langs korsstammen.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 389

DRM-nr.: V, 32