Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 374)(indskriftid: 374)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Nylarsker-sten 1

Alternativ titel: Ny Larsker-stenen II

Fundomstændigheder:
Runestenen er tidligst omtalt i Ole Worms Monumenta Danica. Dengang lå den i gulvet i Nylarskirkens våbenhus, hvor den nu er rejst.

Opbevaringssted: Våbenhuset i Nylarskirke sammen med Nylarsker-sten 2 (Bh 34).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 74

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk, rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de yngste sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Nylarsker (Sogn). Nr.: 060303

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1643

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 260 cm

Bredde: 118 cm

Tykkelse: 20 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over gulvet.


Stikord:


Runeslange
Kobbel
Kors
Stenformel
Rejserformel
Sjæleformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 33

Dansk oversættelse:
Sasser lod rejse stenen efter sin fader Alvard (Halvard); han druknede ude med hele skibsmandskabet. Krist hjælpe hans sjæl evigt uden ende(?). Denne sten skal stå efter (dvs. til minde).

English translation:
Sassurr had the stone raised in memory of Hallvarðr, his father, (who) drowned abroad with all the seamen. May Christ ever (and) endlessly (?) help his soul. May this stone stand in memory.

Transskription:
Sassurr lēt rēsa stēn æftiR [H]allvarð, faður sinn. Druknaði hann ūti með alla(?) skipara. Ændgi(?) ē Kristr hialp/hialp[i] siōlu ha[n]s. Stēnn þessi stai æftiR.

Translitteration:
sasur : lit : resa : sten : eftiR : aluarþ : faþur : sin : truknaþi : han : uti : meþ : ala : sk|ibara : etki : i : kristr : ha|-|b | siolu | has | sten : þesi : stai | eftir

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
*Runeslange med hoved (set i profil, mandelformet øje) og hale. Et centralt placeret *processionskors. Hoved, hale og korsstamme sammenholdes af et *kobbel.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en *rejserformel efterfulgt af en *sjæleformel. Den afsluttende *stenformel er formuleret som et rytmisk vers (fornyrðislag). Også forudgående sætning kan være formuleret på rytmisk grundlag.

Læsningskommentar:
Den tilføjede rune over "ab" har en afflisning for oven og det har formentlig været en l-rune "ha|-|b". (Læseændringen er drøftet på 28. Feltrunologmøde på Bornhom, oktober 2015). Inkonsekvent brug af R/r: "eftiR", men også sekundærudviklingen R > r "eftir".

Tolkningskommentar:
Runefølgen "ala" kan formelt alternativt tolkes som mandsnavnet Alle. Tolkningen af runefølgen "etki" er tvivlsom; "Ændgi e" i betydningen 'uden ende' er en mulighed. Den formulering kendes dog ikke fra andre runeindskrifter. Runefølgen er også blevet tolket som adjektivet "helgi" (som på Nyker 2). Det kan ikke afgøres om ha-b er imperativ hialp eller den mere almindelige præsens konjunktiv hialp[i].

Særlige tegn: AnsuR-runen (o-runen) er gennemstreget med bistave, der skråner nedefter mod højre. Der er brugt stungen i-rune (e).

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 5-14,5 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i *runeslange og *processionskors og løber desuden i en linje uden for korsstammen til højre for denne.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 379

DRM-nr.: V, 28