Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 375)(indskriftid: 375)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Nylarsker-sten 2

Alternativ titel: Ny Larsker-stenen I

Fundomstændigheder:
Runestenen er tidligst omtalt i Ole Worms Monumenta Danica. Den lå uden for indgangen til Nylarskirkens våbenhus indtil omkring 1855.

Opbevaringssted: Våbenhuset sammen med Nylarsker-sten 1 (Bh 33).

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 74

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk, rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de yngre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Nylarsker (Sogn). Nr.: 060303

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1643

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 186 cm

Bredde: 146,5 cm

Tykkelse: 17 cm

Tilstand: Stenens nedre højre hjørne og lidt af toppen er afslået.


Stikord:


Slyngornamentik
Kors
God
Sjæleformel
Rejserformel
Dreng

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 34

Dansk oversættelse:
Kåbe(?)-Svend rejste dennes sten efter Bøse, sin søn, en *god *"dreng", som blev dræbt i kampen ved Utlängan. Gud Herren og Sankt Mikael hjælpe hans ånd.

English translation:
Sveinn (the Hooded? son of Kápa?) raised this stone in memory of Bausi, his son, a good *"dreng", who was killed in battle at Útlengia. May Lord God and Saint Michael help his spirit.

Transskription:
Kǭpu-(?)Svæinn ræisti stæin þenna æftiR Bǿsa, sun sinn, dræ[ng] [gōða]n, þann es dræpinn varð ī orrustu at Ūtlængiu. Guð drōttinn hialpi hans ond ok santa Mikial.

Translitteration:
kobu:suain : raisti : stain : þ(e)na : a(f)tir : bausa : sun : sin : tr(i)... ...n : þan : is : tribin : ua(r)þ : i : (u)(r)ostu : at : ut:la(n)(k)iu : kuþ : tr(u)tin : hi(a)lbi : hans : ont : auk : sata : mikial :

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
En smule *slyngornamentik ses ved rammebåndets begyndelse og afsluting. Øverst på stenen ses et lille *flettekors.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en *rejserformel og en *sjæleformel. Det er muligt at 'Kåbesvend' var efterkommer af jomsvikingen Sigurd Kåbe. Det fortælles om denne, at han slog sig ned på Bornholm efter slaget ved Hjørungavåg ca. 986. Indskriften er delvis metrisk opbygget (fornyrðislag) (jf. Nielsen 1983:224-25).

Læsningskommentar:
Formen "raisti" viser overgang sþ > st. Sekundærudviklingen R > r ses i "a(f)tir".

Tolkningskommentar:
Det foranstillede tilnavn "kobu" afspejler sandsynligvis tilnavnet Kápa lig moderne dansk "kåbe", jævnfør Jomsvikingesagaens bornholmske høvdingesøn Sigurd Kåbe). Formen udviser i så fald yngre u-omlyd. Formen Mikial - med palatalisering har vestnordiske og fornsvenske paralleller (Brøndum Nielsen GG § 247).

Særlige tegn: AnsuR-runen (o-runen) er gennemstreget med bistave skrånende opefter mod højre. Der er muligvis brugt stungen i-rune.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8,5-11,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i et rammebånd med flere slynger. Indskriften begynder nederst til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 380

DRM-nr.: I, 17