Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 942)(indskriftid: 932)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Odder-ege

Alternativ titel: Morsholt-båd

Fundomstændigheder:
Tørvegravning i Morsholt Mose.

Opbevaringssted: Odder Museum

Genstandstype: Anden genstandstype.

Genstandstypekommentar: Knobskib, almindeligt fx i Silkeborgsøerne.

Anvendelse: Båd af udhulet egestamme.

Ejerinstitution: Fejl ved opslag af ejerinstitution:
Object reference not set to an instance of an object.

Datering: 1660-1800

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Usikker dendrokronologisk datering af Odder-egen til 1500-tallet, mens andre knobskibe er dateret til slutningen af 1500-tallet (Sønderby 1980). Runebrugen tyder på at indskriften er af nyere dato, efter 1550.

Fundsted: Århus (Amt), Hads (Herred), Odder (Sogn). Nr.: 150210

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1880erne

Arkæologisk periode: Renæssance el. nyere tid.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Eg.

Dimensioner: 247 cm

Bredde: 59,5 cm ved toften

Tykkelse: 30,5 cm ved toften


Stikord:


Worm, Ole
Bure, Johan/ Bureus, Johannes

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 71

Dansk oversættelse:
De vise asers / Asernes fryd.

English translation:
The wise asagods/ Joy of the asagods.

Transskription:
asa fRuþa

Translitteration:
asa : fRuþa :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Jf. Bæksted 1939:129f. og Sønderby 1980

Læsningskommentar:
Indskriften er eftermiddelalderlig, skrevet på grundlag af et runealfabet med R (yR) som variant af r, som det ses fx hos *Johan Bure og i *Ole Worms runebøger.

Tolkningskommentar:
Der er tale om en efterligning af oldsprog.

Særlige tegn: R brugt i stedet for r.

Runetypologi:
Eftermiddelalderlig.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Runehøjde: Ca. 6 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Mellem rammestreger.

Indskriftplacering:
På bådens side.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 54