Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 200)(indskriftid: 200)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Odense-blyamulet

Alternativ titel: Odense-blyplade

Fundomstændigheder:
Findestedet ca. 13-14 m nordøst for St. Knuds Kirkes østlige gavl har oprindeligt hørt til kirkegården, her fandtes flere menneskeskeletter. Der er dog ikke tale om et egentligt gravfund.

Opbevaringssted: Odense Bys Museer.

Genstandstype: Amulet.

Genstandstypekommentar: Sammenfoldet blyplade, "aldeles tæt sammentrykt i tre lag".

Ejerinstitution: Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C.

Inventarnr.: KMO 1956/844

Sb-nr.: 109

Datering: 1100-1400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Odense (Amt), Odense (Herred), Odense (Sogn). Nr.: 080407

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1883

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bly.

Dimensioner: 7,2 cm

Bredde: 3,5 cm

Oprindelige mål: Målene er angivet for den udfoldede tilstand.

Tilstand: Bevaringstilstanden er betydelig dårligere end ved fotografering til DR. Der mangler nu hele stykker, og der er mange små huller i overfladen, jf. fotos.


Stikord:


Amulet
Magi
Værneformel
Vokalsystem
Stungne runer
Agla
Chorda-formel

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 23

Dansk oversættelse:
... Kristus sejrer, Kristus regerer, Kristus byder, Kristus befri mig, Åse, fra alt ondt, Kristi kors være over mig, Åse, her og overalt ... 'agla' Kristi blod (vel)signe mig.

English translation:
... Christ conquers, Christ reigns, Christ commands, Christ from all evil deliver me, Asa, the cross of Christ be over me, Asa, here and everywhere ... 'agla' the blood of Christ bless me.

Transskription:
... Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab omni malo me asam liberet, crux Christi sit super me asam, hic et ubique ... agla sanguis Christi signet me.

Translitteration:
: (u)nguænsinæ : pr(i)nsin : sal : kotolon | anakristi : anapisti (k)ard--r : nardiar | : ipodiar : kristus uinkit kristus ræg|net : kristus imperat : kristus ab omni | malo mæ asam : liparet : krux kristi | sit : super me : asam : hik : æt ubikuæ : | : khorda : : inkhorda : khord(a)i | : agla : sanguis kristi signet me :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Værneformel for konkret person, muligvis mod sygdom som i runeindskrift med Christus vincit-formel fra Boge på Gotland, Sverige (Gustavson 1984). Indskriftens khorda-formulering viser en velkendt *Chorda-formel, der findes i adskillige runeindskrifter med magisk formål (se MacLeod & Mees 2006: 135 f.f.).

Læsningskommentar:
"khord(a)i" skal muligvis læses "khord(an)".

Tolkningskommentar:
Blanding af forvansket og mere retskrevet latinsk formelstof.

Særlige tegn: x-rune: et langstavet s med tværstreger gennem øvre og nedre stav. Runen findes også på Kävlinge-blyplade (Sk 20).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Latin.

Runehøjde: Ca. 0,3 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kors, To punkter.

Skriftordning: Vandrette linjer, oppefra, venstre-højre.

Indskriftplacering:
8 linjer på den ene side.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 204