Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1048)(indskriftid: 1228)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Over Hornbæk-brakteat 1a-b

Fundomstændigheder:
Brakteaten kendes i 4 eksemplarer med forskellige fundomstændigheder, som i DR behandles under ét som DR Br 20. De to her behandlede eksemplarer, IK 154,2, er fundet 1848 i forbindelse med tørveskæring i Over Hornbæk sammen med Over Hornbæk 2, IK 312,1, og Over Hornbæk 3, IK 140. Eksemplaret, som DR benævner "Sjællands-eksemplaret", har ukendt fundsted; se Sjælland 4, IK 154,1. Det sidste proveniensløse eksemplar befinder sig i Wien, IK 154,3 (Jacobsen og Moltke 1942:508).

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: Der er tale om to stempel-identiske C-brakteater

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8649 og 9875

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Viborg (Amt), Sønderlyng (Herred), Hornbæk (Sogn). Nr.: 131202

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1673

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: (Inv.-Nr.9879a) 25mm; (Inv.-Nr.9879b) 26mm

Tilstand: Slidte og bulede; den ene brakteat, Inv.-Nr.9879a, er i betydelig bedre stand end den anden.


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 508. København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 267ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy IK 154,2

Dansk oversættelse:
Regelmæssige og forvanskede runer uden mening.

English translation:
Regular and garbled runes without any discernible meaning.

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt mandsfigur med perlebesat diadem og sløjfe i nakken. Mandsfigurens venstre hånd holder om halsen på et foranstående, ligeledes venstrevendt, dyr med et øre, eksede eller knælende ben og en lang tunge, som ender i en trekantsform. Over dyrets næseryg i ansigtets øjenhøjde ses en højrevendt fugl med krum næb. Menneskefigurens hånd på dyrets hals er en detalje, vi genfinder på flere brakteater; bl.a. Maglemose 3, IK300, Fyn 1, IK58, de stempel-identiske Sjælland 4, IK154,2, og Over Hornbæk 1, 154,1, og de stempel-identiske Hesseager brakteater og Fyn 3, IK75,1, IK75,2, IK75,3. Alle iøvrigt, på forskellig motivmæssig vis, nært beslægtede. Den lange særprægede tunge ser vi et enkelt lignende tilfælde af på Killerup 2, IK91, (Hauck et al. 1985:Bd.1:267ff.).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret rundt langs motivets rand.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR20