Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1056)(indskriftid: 1236)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Over Hornbæk-brakteat 2

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved tørvskæring i 1848. De øvrige genstande omfatter en forgyldt sølvfibel, nogle rødbrune perler, brakteaterne Over Hornbæk 3, IK 140, to stempel-identiske Over Hornbæk 1, IK 154,2 samt en skriftløs D-brakteat, IK 482. Over Hornbæk 2, IK 312,1, er stempelidentisk - med små afvigelser - fra Vendsyssel-brakteat, IK 312,2.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: A-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 9877

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Viborg (Amt), Sønderlyng (Herred), Hornbæk (Sogn). Nr.: 131202

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1848

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 29mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 147. Wilhelm Fink Verlag, München.

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 520. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Grønvik, Ottar. 1996 (1996): Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden . Universitetsforlaget, Oslo

Indskrift(er):

DK nr.: MJy IK 312,1

Dansk oversættelse:
'... [w]ilald(?) ... '

English translation:
'... [w]ilald(?) ...'

Transskription:
... [w]ilald(?) ...

Translitteration:
-uþaþit-ih -ilald (t)-uiuu-(t)w-

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt, busteløs hoved med hårpragt og et omløbende perlebånd, som ender i to ’tændstik’-haler. Bag hoveder ses fire, muligvis, rune-lignende tegn. Ifølge IK er motivet en imitation af kejserbilleder på romerske mønter. Brakteaten er stempel-identisk med Vendsyssel, IK312,2. Der er dog en mindre afvigelse; den lille perle på ansigtets kind, her på Over Hornbæk-brakteaten, er en cirkel på Vendsyssel-brakteaten. Motivet er omsluttet af et randbånd præget med en forvansket fuþark-række, som i hver ende munder ud i et fuglehoved med krumt næb. Det omsluttende randbånd med fuglehoved-ender genfinder vi bl.a. på Lindkær, IK110, Over Hornbæk 3, IK140, og Stavnsager 1, IK647. De respektive motiver og selve indskrifterne synes dog ikke nært beslægtede (Hauck et al. 1986:Bd.2:147).

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er ikke umiddelbart meningsgivende. Et urnordisk ord *wīwald, 'kunstværk', har været foreslået (DR sp. 508-510), og samme glose kan ifg. IK genfindes på en svensk brakteat fra Äskatorp/Väsby. Ottar Grønvik (1996: 211 ff.) giver et alternativt tolkningsforslag der ikke er fulgt her. I Moltke (1985: 520) angives brateaten fejlagtigt som "Over Hornbæk 3". Indskriften er sammenhængende med Vendsyssel-brakteat.

Læsningskommentar:
DR afbilder indskriften uden translitteration. Den anførte translitteration er hentet fra Ikonographisher Katalog

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i et rand omsluttende motivet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR21