Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1047)(indskriftid: 1227)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Over Hornbæk-brakteat 3

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved tørvskæring i 1848. De øvrige genstande omfatter en forgyldt sølvfibel, nogle rødbrune perler, brakteaterne Over Hornbæk 2, IK 312,1, to stempel-identiske Over Hornbæk 1, IK 154,2 og en skriftløs D-brakteat, IK 482.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 9878

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Viborg (Amt), Sønderlyng (Herred), Hornbæk (Sogn). Nr.: 131202

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1848

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 26mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 242. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy IK 140

Dansk oversættelse:
fuþarkgwhnijpïzstbemlñdo

English translation:
fuþarkgwhnijpïzstbemlñdo

Transskription:
[fu]þ[a]rkgwhn[ijpïzstbemlñdo]

Translitteration:
(þ)r(k)gw(h)(n)ela-(a)-sulo-h

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et højrevendt mandshoved med karseklippet hår, eller måske et takket diadem, som har en krølle fortil. Under hovedet ses et ligeledes højrevendt dyr med horn og eksede, eller knælende, ben. Over dyrets næseryg ses et svastika og over det, i ansigtets øjenhøjde, en spiralform, muligvis et slangedyr da mange andre brakteater med dette motiv, 'Han og hesten', er præget med et dyr ud for ansigtets øje. Motivet er omsluttet af et randbånd præget med en forvansket fuþark-række, som i hver ende munder ud i et fuglehoved med krum næb. Indskriften, dens placering og flere motivmæssige detaljer har nære ligheder med Lindkær, IK110. Det omsluttende randbånd med fuglehoved-ender genfinder vi i øvrigt på de to stempel-identiske Over Hornbæk 2, IK312,1, og Vendsyssel, IK312,2 (Hauck et al. 1985:Bd.1:242).

Oversættelses- og sagkommentar:
Over Hornbæk 3-brakteatens indskrift tolkes sammen med den nært beslægtede Lindkær, IK110, som forvanskede futharkindskrifter (Moltke 1985 s. 26). En vidtløftig tolkning af Ottar Grønvik (1999) må afvises som helt usandsynlig. Den i 2012 fundne brakteat fra Stavnsager, IK647, slutter sig nært til de foregående. De tre indskrifter er det nærmeste, vi på dansk område kommer en 24-tegns ældre runerække. Til gruppen hører måske også indskrifterne på to stempelidentiske brakteater Over Hornbæk 2, IK312,1 og Vendsyssel, IK312,2, der motivmæssigt adskiller sig fra førstnævnte gruppe.

Læsningskommentar:
Translitterationen er gengivet efter Imer 2014: 209.Indskriften tolkes som en forvansket futharkindskrift med adskillige misforståede, runelignende tegn, som det ofte er tilfældet på brakteaterne.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i et randbånd, som omslutter motivet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR22

KJ nr.: 4