Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 364)(indskriftid: 364)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Povlsker-helgenfigur

Fundomstændigheder:
Runerne omtales første gang i anførte fundår.

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Helgenfigur.

Genstandstypekommentar: Slutsten i korbue. Udhugget helgenfigur der forestiller Paulus. Et foto af figuren findes i Danmarks Kirker VII:541.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Kirken er opført i senromansk stil. Stilarten knyttes til perioden ca. 1200-1275. Runetypologien stemmer godt overens med en forholdsvis sen datering.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Sønder (Herred), Povlsker (Sogn). Nr.: 060204

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1857

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 35 cm

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Danmarks Kirker VII (1954): Bornholms Amt . G. E. C. Gads Forlag, København

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 23

Dansk oversættelse:
Paulus. Tofi gjorde.

English translation:
Paulus. Tófi made.

Transskription:
Paulus. Tofi giørþi.

Translitteration:
pa[-]ulus | tofi : gio|erþi

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et symbol/tegn i figurens glorie er integreret i indskriften (tegn nr. 3). Der er sandsynligvis tale om et christusmonogram (chrismon).

Oversættelses- og sagkommentar:
Helgennavnet bekræfter, at figuren forestiller kirkens skytshelgen, Paulus.

Særlige tegn: [-] markerer et tegn/symbol, der ikke er en rune. o-runen er ensidig med venstrevendte bistave. þ-runens bue går fra top til bund på hovedstaven. Bistavene er generelt langstrakte. Der er brugt stungent b (p) og i (e).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Runehøjde: 1,3-2,6 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Ensrettede linjer.

Indskriftplacering:
Fem runer i figurens glorie. Resten er indskrevet i en tavle, figuren holder foran sig i sin venstre hånd.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 368

DRM-nr.: VIIBa, 6