Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 365)(indskriftid: 365)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Povlsker-sten†

Alternativ titel: Tjørneby-stenen

Fundomstændigheder:
To fragmenter blev fundet som bygningssten i 8. selvejergård i Tjørneby. Det sidste stykke ved man ikke, hvor stammer fra.

Opbevaringssted: Tabt i 1890'erne. De formodes igen at være blevet anvendt til byggeri i Tjørneby.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Der har eksisteret tre fragmenter af stenen, hvoraf to er undersøgt af Ludvig Wimmer i 1893. Han bestemte stenarten som af samme type som Bodilsker-sten 4 (Bh 16), dvs. blåsort granit.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement ved gårdbyggeri i Tjørneby.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Runetypologisk hører den til blandt de ældre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Sønder (Herred), Povlsker (Sogn). Nr.: 060204

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1893

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 73 cm

Bredde: største 45 cm

Tykkelse: 8-11 cm

Oprindelige mål: Højden angiver de to undersøgte brudstykkers samlede højde.


Stikord:


Rejserformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 24

Dansk oversættelse:
... Sven lod hugge ...

English translation:
... Sveinn had [this stone] cut ...

Transskription:
... [S]væinn lēt hagg[va] ...

Translitteration:
[...(u)ein : lit : hak... | ...b-(u) : s...]

Ornamenteret: Nej.

Særlige tegn: Der er brugt stungen i-rune, translittereret e.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften er konturordnet uden rammestreg(er). Begyndelsen har været nederst til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside langs kanten.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 369 †

DRM-nr.: V, 15