Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 403)(indskriftid: 403)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Rø-sten

Fundomstændigheder:
Stenen befandt sig ifølge præsteindberetning til Ole Worm i Rø Kirkes våbenhus. Senere synes den at have været inde i kirken, men i 1842 lå den uden for våbenhuset, halvt nedgravet.

Opbevaringssted: Rø Kirke til højre for indgangen.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 70

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk kan fragmentet sammenholdes med Østerlarsker-sten 1 (Bh 48) og måske Østermarie-sten 6 (Bh 56), som hører til blandt de tidlige sten i gruppen. Atypiske forkortede former peger muligvis også på et slægtskab mellem de tre sten.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Rø (Sogn). Nr.: 060107

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1624

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 118 cm

Bredde: 68 cm

Tykkelse: 22 cm

Oprindelige mål: Målene er taget de største steder på stenen.

Tilstand: Den øverste del og den venstre side af stenen er slået af og mangler.


Stikord:


Kors
Stungen m-rune
Rejserformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 12

Dansk oversættelse:
... sin far og sin mor.

English translation:
... his father and his mother.

Transskription:
... faþur sin ok moþur sina.

Translitteration:
... (f)þu : sin : uk : muþ : sina

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Den nederste del af et *processionskors er bevaret. Det har været placeret centralt på stenfladen, jf. Østerlarsker-sten 1 (Bh 48).

Oversættelses- og sagkommentar:
Det kan antages, at indskriften er en *rejserformel. Denne sten, Østerlarkser-sten 1 (Bh 48) og Østermarie-sten 6 (Bh 56) kan være beslægtet; muligvis samme rister.

Tolkningskommentar:
Indskriften har forkortelser, som svarer til forkortelser på Østerlarsker-sten 1 (Bh 48) og Østermarie-sten 6 (Bh 56).

Særlige tegn: Indskriftens m-rune er stungen (en prik i rummene mellem hovedstav og bistave). Den stungne m-rune er forholdsvis sjælden, måske en pynteform.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10,5-11 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Korset er indrammet i et tekstbånd (bue), der har begyndt nederst til venstre, hvor en del af stenen nu mangler.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 409

DRM-nr.: V, 19