Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 377)(indskriftid: 377)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Rønne-sten

Fundomstændigheder:
Stenen er tidligst kendt fra en indberetning i Nationalmuseets arkiv, som stammer fra engang før 1824. Stenen er atter indrapporteret af Aage Rohmann i 1921.

Opbevaringssted: Vejbelægningen i Storegade foran Bornholms Gymnasium (den gamle latinskole).

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Sb-nr.: 2

Datering: 1025-1125

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen må høre til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden. Der er dog intet grundlag for en nærmere datering, hvorfor dateringen må betragtes som et skøn.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Rønne (Sogn). Nr.: 060304

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1824

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 144 cm

Bredde: 42 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt på det tykkeste sted.

Tilstand: Indskriften er næsten bortslidt, men stenens bevaringstilstand er i øvrigt god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 25. København

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 37

Dansk oversættelse:
Indskriften helt udvisket

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 382